ROBYG: 1077 lokali zakontraktowanych w I połowie 2019 r.

analizy raporty

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2019 zakontraktowała 1077 lokali netto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Grupa posiada łączny bank ziem umożliwiający realizację około 12 000 lokali, co zabezpiecza płynność działalności spółki. Obecnie w ofercie sprzedażowej Grupy w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu znajduje się łącznie ponad 2000 lokali – co stanowi dobrą bazę do budowania kontraktacji w kolejnych kwartałach.

Grupa utrzymuje silną pozycję na rynku deweloperskim. Po okresie przedłużających się postępowań administracyjnych, w II kwartale 2019 Grupa uzyskała pozwolenia na ponad 1500 lokali, co jest dobrym prognostykiem w odniesieniu do możliwej skali sprzedaży. Grupa ROBYG działa w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. ROBYG to ponad 20 000 sprzedanych lokali i 60 000 zadowolonych klientów.

„Osiągnięty w pierwszym półroczu poziom kontraktacji jest zgodny z obserwowanymi obecnie przez Grupę trendami na  rynkach działania. Zbudowane portfolio lokali oraz wprowadzenia do sprzedaży zrealizowane w ostatnich miesiącach powinny pozytywnie wpłynąć na rezultat osiągnięty na koniec 2019 roku. Dodatkowo, biorąc pod uwagę potencjał lokali do uznania w przychodach w kolejnych kwartałach, zapasy gruntów pod zabudowę oraz aktywne poszukiwanie kolejnych atrakcyjnych lokalizacji, jestem przekonany, że Grupa ROBYG ma przed sobą stabilny czas. Tym bardziej, że sytuacja gotówkowa Grupy jest bardzo dobra, zaufanie wśród instytucji finansowych wysokie, a potencjał budowlany duży” – powiedział Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu ROBYG SA, CFO.

Grupa ROBYG jest wiarygodnym i stabilnym deweloperem. W 2018 roku ROBYG odnotowała przychody w wysokości ponad 1 mld zł – co oznacza wzrost o ponad 40% rok do roku i uwzględnia wpływy z przekazania ponad 2700 lokali. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 134 mln zł, czyli o 21% więcej niż w 2017 roku. EBIT osiągnął 224 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2017 roku o prawie 29%. Grupa zakontraktowała łącznie 2520 lokali. W 2018 roku spółka nabyła grunty umożliwiające wybudowanie ponad 4000 lokali mieszkalnych za kwotę ponad 200 mln zł.