Ronson rusza z pierwszą publiczną emisją obligacji

0
Tomasz Łapiński

Ronson Europe rozpoczyna publiczną emisję obligacji o łącznej wartości 10 mln zł. Od 21 lipca do 12 sierpnia br. inwestorzy mogą zapisywać się na 4-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu równym 5,25% w skali roku.

Ronson to spółka bardzo dobrze znana inwestorom. Jej akcje notowane są na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r., a od 2011 r. Ronson jest także aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Dotychczas Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 308,8 mln zł, z czego wykupiła już obligacje o wartości 103,1 mln zł (stan na koniec II kw. 2016 r.). Pozostałe serie zapadają w latach 2016-2020. Wszystkie dotychczasowe emisje obligacji były przy tym przeprowadzane w formie emisji prywatnych. Obecna emisja obligacji serii P jest pierwszą publiczną ofertą papierów dłużnych Ronsona.

Dotychczasowe nasze emisje obligacji kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych oraz wąskiego grona inwestorów indywidualnych. Tym razem zdecydowaliśmy się na ofertę publiczną, w której może uczestniczyć nieograniczona liczba inwestorów indywidualnych. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że Ronson jest wiarygodnym emitentem, potrafiącym efektywnie wykorzystać pozyskane środki – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronsona. – Obecną ofertę traktujemy w pewnym sensie pilotażowo. Niewykluczone, że w przyszłości częściej będziemy finansować naszą działalność poprzez publiczne emisje obligacji – dodał.

Kluczowe parametry oferty

Ronson oferuje inwestorom 10 000 obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji wyniesie zatem 10 mln zł. Oferta publiczna o takiej wartości nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego. Jest ona przeprowadzana na podstawie memorandum informacyjnego, które zostało udostępnione na stronie internetowej domu maklerskiego Michael / Ström, pełniącego rolę oferującego, oraz na stronie internetowej Spółki.

Obligacje serii P są obligacjami 4-letnimi o stałym oprocentowaniu równym 5,25%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Czytaj również:  Wykrycie we Włoszech ogniska koronawirusa spowodowało panikę na giełdach

Termin wykupu obligacji serii P przypada w sierpniu 2020 r. Inwestorzy zyskają przy tym możliwość handlowania tymi papierami w niedługim czasie po zakończeniu oferty. Podobnie jak przy większości dotychczasowych emisji obligacji Ronsona, Spółka planuje wprowadzić obligacje serii P do obrotu na Catalyst.

Warunki i terminy zapisów na obligacje

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 000 zł. Inwestorzy mogą składać zapisy na co najmniej 25 sztuk obligacji, a więc za co najmniej 25 000 zł.

Zapisy na obligacje mogą być składane w punktach obsługi klienta domu maklerskiego Michael / Ström lub korespondencyjnie. Inwestor może przy tym posiadać rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim.

Przydział obligacji zaplanowany jest na 18 sierpnia br.

Harmonogram publicznej oferty obligacji serii P:  
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 21 lipca 2016 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów 12 sierpnia 2016 r.
Przydział obligacji 18 sierpnia 2016 r.
Dzień Emisji / Początek pierwszego okresu odsetkowego 18 sierpnia 2016 r.