Rośnie liczba rozpatrywanych spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców

W 2021 r. urzędy wojewódzkie rozpatrzyły rekordową liczbę wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców. Decyzje otrzymało nieco ponad 270 tys. osób. To o 30 proc. więcej zakończonych spraw niż w 2020 r.

Cudzoziemcy migrują do Polski głównie w celu podejmowania pracy. W związku z tym najpopularniejszymi regionami, w których się osiedlają są województwa z dużymi aglomeracjami miejskimi. W 2021 r. najwięcej decyzji dotyczących zezwoleń na pobyt wydały: Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 80,5 tys., Małopolski Urząd Wojewódzki – 31,8 tys., Wielkopolski Urząd Wojewódzki – 28,5 tys. oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 26,3 tys.

W ubiegłym roku wszystkie urzędy zakończyły więcej postępowań z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców niż w 2020 r. Największy procentowy wzrost wydanych decyzji odnotowały: Dolnośląski Urząd Wojewódzki – o 100%, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki – o 76%, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – o 50% oraz Śląski Urząd Wojewódzki – o 41%.

Z wydanych w ubiegłym roku rozstrzygnięć urzędów wojewódzkich, prawie 81% stanowiły decyzji pozytywne o udzieleniu zezwolenia na pobyt. Udział decyzji negatywnych wyniósł 15%, a nieco ponad 4% spraw umorzono. Najwięcej rozstrzygnięć otrzymali obywatele Ukrainy (190 tys. osób), Białorusi (20 tys. osób) oraz Gruzji (9 tys. osób).

Stale wzrasta również liczba rozpatrywanych spraw odwoławczych z zakresu legalizacji pobytu. W poprzednim roku Urząd do Spraw Cudzoziemców zakończył prawie 110 proc. więcej postępowań niż w 2020 r.

Od 29 stycznia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg ułatwień dla obcokrajowców migrujących do Polski w celu podejmowania pracy. Nowe przepisy mają przyczynić się do dalszego usprawniania prowadzonych postępowań z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.