Rośnie znaczenie pomagania

Rośnie znaczenie pomagania

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dziś nieodłączna część funkcjonowania większości firm. Działania te są istotne nie tylko dla danych organizacji, ale także dla ich pracowników oraz kandydatów poszukujących pracy. Co ciekawe CSR to jeden z elementów przyciągających nowe talenty do firmy. Projekty z zakresu dobrych praktyk są także wyrazem unikalnych wartości organizacji i efektywnym narzędziem budowania zespołu.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przeżywają w ostatnich latach prawdziwy boom. Ich rozwój to z jednej strony efekt wzrostu świadomości i wrażliwości szeroko pojętego biznesu na potrzeby środowiska, czy lokalnych społeczności, z drugiej odpowiedź na oczekiwania pracowników, kandydatów oraz klientów danych firm.

Chcemy działać

Z roku na rok stale rośnie liczba projektów CSR-owych realizowanych w Polsce, co pozytywnie wpływa m.in. na funkcjonowanie biznesu w ogóle. Zależność tę widzi większość respondentów (87 proc.) najnowszego badania „Menedżerowie CSR 2020” przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zdaniem badanych, biznes przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych w Polsce (opinia 70 proc. respondentów), a integracja wartości CSR z biznesową działalnością firmy staje się coraz silniejsza. Zależność tę w swoich organizacjach dostrzega blisko 80 procent badanych[1]. Charytatywne zaangażowanie firm to w dzisiejszych czasach niezwykle istotny aspekt także dla kandydatów poszukujących nowego zatrudnienia. Ponad połowa Polaków chętniej aplikuje do organizacji, które realizują działania z zakresu CSR, a 59 procent do firm, które dają możliwość wsparcia tych działań swoim pracownikom[2]. – Nic tak nie jednoczy jak wspólne działania, którym przyświeca większy charytatywny cel – tłumaczy Iwona Grela, HR Manager w Perfetti Van Melle Polska. – Nasza wrażliwość społeczna z roku na rok jest coraz większa. Widzimy to zarówno w inicjatywach podejmowanych przez biznes, jak i oczekiwaniach pracowników. Zatrudnieni chcą pomagać, być częścią projektów, które są ważne i wspierają bliskie im lokalne społeczności. Wspólne zaangażowanie w takie działania daje ogromne poczucie satysfakcji, ale też umacnia więzi między pracownikami, dzięki czemu integruje i buduje całe zespoły – dodaje.

Aktywne wsparcie

Z badania „Zawodowy styl życia” wynika, że pracownicy najchętniej włączają się w prowadzone w organizacjach zbiórki, aukcje oraz zawody sportowe mające charytatywny cel[3]. – Nasi pracownicy z ogromnym zaangażowaniem przystępują do projektów, w których cyklicznie bierzemy udział. W tym roku, już po raz siódmy, zaangażowaliśmy się w inicjatywę Poland Business Run, wspierającą osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Wspólnie przebiegliśmy 120 kilometrów – mówi Iwona Grela HR Manager Perfetti Van Melle Polska. W tegorocznej edycji biegu wystartowało aż 18 tysięcy zawodników, a ich zaangażowanie pozwoli na dofinansowanie 11 protez kończyn, 4 wózków aktywnych oraz 45 turnusów rehabilitacyjnych.

Otwartość i wrażliwość firm działających na polskim rynku oraz ich pracowników napawa optymizmem. Długofalowe strategie CSR i projekty uwzględniające współczesne wyzwania mają realny wpływ m.in. na lokalne społeczności. Ponadto kształtują postawy wszystkich zatrudnionych i coraz silniej wyznaczają kierunki rozwoju biznesu.

[1] http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/10/FOB_MenedzerowieCSR-2020.pdf

[2] http://media.pracuj.pl/84285-csr-przyciaga-talenty-do-firm-badania-pracujpl

[3] http://media.pracuj.pl/84285-csr-przyciaga-talenty-do-firm-badania-pracujpl