Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozważasz podpisanie intercyzy czyli małżeńskiej umowy majątkowej, ale nie wiesz jak wpłynie to na Twoją zdolność kredytową? Banki nie sprawiają problemów udzielając kredytów hipotecznych małżeństwom bez i z rozdzielnością majątkową, jednak czy warunki kredytowania pozostają takie same? Dowiedz się na czym polega rozdzielność majątkowa i czym może skutkować!

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest to umowa zawierana w formie aktu notarialnego, podpisana przez małżonków lub przyszłych małżonków, która rozdziela majątek partnerów. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności finansowej obu małżonkom oraz możliwość dowolnego zarządzania swoimi dobrami. Intercyza zazwyczaj kojarzy się negatywnie, jako pewne rozgraniczenie między małżonkami, jednak wcale takim nie jest. Umowa ta nie zabrania wspólnego dysponowania majątkiem, wciąż można wspólnie kupować i inwestować, z tą różnicą, że  w razie potrzeby każda strona będzie odpowiadała swoim majątkiem.

Co ważne, w chwili zawarcia małżeństwa, majątki obu partnerów stają się majątkiem wspólnym. Dopiero podpisanie intercyzy lub umowy rozdzielności majątkowej sprawią, że małżonkowie posiadają swój własny majątek. Decyzja o podpisaniu rozdzielności majątkowej może przynieść same korzyści. Szczególnie w przypadku, gdy partner wpadnie w kłopoty finansowe – współmałżonek nie będzie odpowiadał za jego działania.

 

Jak wpływa rozdzielność majątkowa na przyznanie kredytu hipotecznego?

 

Czy zdecydowanie się na rozdzielność majątkową utrudnia otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej? Nie, sama rozdzielność majątkowa nie powinna sprawić problemów przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Po pierwsze umowa dotycząca rozdzielności majątkowej umożliwi podjęcie kredytu hipotecznego samodzielnie bez zgody współmałżonka. Również nie stoi na przeszkodzie, aby wnioskować o kredyt w dwie osoby. W takim przypadku małżonkowie będą traktowani jako współkredytobiorcy, którzy odpowiadają za spłatę zgodnie z treścią umowy.

Więcej na temat możliwości podjęcia kredytu przez małżeństwa z rozdzielnością majątkową przeczytamy w artykule przygotowanym przez ekspertów pozyczkaportal.pl, pod adresem: https://pozyczkaportal.pl/rozdzielnosc-majatkowa-kredyt-intercyza/.

 

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na wykazywaną zdolność kredytową?

Ocena zdolności kredytowej polega na sprawdzeniu czy wnioskodawca poradzi sobie ze spłatą ewentualnego zadłużenia. Kredytodawca oceni dochody, aktualne zobowiązania i historię kredytową wnioskodawcy. O kredyt hipoteczny można wnioskować w kilka osób, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o kredyt z partnerem. Szczególnie gdy obie strony posiadają dochody i nie są zadłużone.

Rozdzielność majątkowa może mieć wpływ na wykazywaną zdolność kredytową, jednak nie bezpośredni. Bank weźmie pod uwagę jedynie historię kredytową i stan zadłużenia jednej osoby, a nie małżeństwa, jak miałoby to miejsce przy wspólnocie majątkowej. Podpisanie umowy rozdzielności majątkowej zdejmuje z partnerów odpowiedzialność za błędy finansowe drugiej strony np. w sytuacji, gdy współmałżonek posiada wiele niespłaconych zobowiązań lub posiada długi hazardowe. Aktualnie wszystkie banki udzielają kredytów małżeństwom z rozdzielnością kredytową. Dla banku stanowi to tylko różnicę przy tworzeniu treści umowy.

Co można zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

 

Jak już wiemy, rozdzielność majątkowa stanowi zabezpieczenie małżonków przed działaniem na niekorzyść finansową drugiej strony. Młode pary posiadające kredyt hipoteczny często żartują, że kredyt wiąże mocniej niż samo małżeństwo. Jednakże, nawet w przypadku rozwodu można łatwo poradzić sobie z kwestią kredytu hipotecznego.

Wszystko zależy od tego na jakich warunkach i kiedy została podpisana umowa kredytowa. Jeżeli podpisanie umowy o kredyt hipoteczny miało miejsce już po podpisaniu rozdzielności majątkowej, obie strony są odpowiedzialne za spłatę kredytu – bank interesuje tylko to, by raty były płacone na czas. Często w tej sytuacji małżonkowie decydują, że osoba, która zostaje w nieruchomości objętej hipoteką spłaca kredyt. Jest to dobre rozwiązanie, jednak musi zostać zatwierdzone przez bank, który oceni możliwość spłaty kredytu przez jedną osobę. Tę kwestię oraz dodatkowe rozwiązania omawia autor artykułu “Kredyt hipoteczny a rozwód”, dostępnego pod tym linkiem: https://www.truso.tv/wiadomosci/s/9477,kredyt-hipoteczny-a-rozwod.

Przymusowa rozdzielność majątkowa

 

Zdarzają się sytuacje, w których rozwód odbywa się w trudnych warunkach, gdy jedna ze stron nie chce wyrazić na to zgody i jednocześnie sprawia problemy finansowe. Jeśli nie wiesz co robić by uzyskać  rozwód bez zgody małżonka zapoznaj się z poradami specjalisty w artykule: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/dostac-rozwod-braku-zgody-drugiego-malzonka/. Unormowanie sytuacji majątkowej w przypadku rozwodu jest łatwiejsze w sytuacji, gdy małżeństwo posiada rozdzielność majątkową, jednak istnieje możliwość sądowego nałożenia rozdzielności majątkowej.

W takiej sytuacji sąd wyda wyrok o rozdzieleniu majątku na podstawie ważnych powodów. Do tych można zaliczyć: alkoholizm, różnego rodzaju nałogi czy trwonienie majątku przez jedną z osób. Niestety trzeba liczyć się z niedogodnościami związanymi z procesem sądowym.