Czy RPP ugnie się pod ciężarem solidnych danych gospodarczych?

0

W oczekiwaniu na RPP doszło do symbolicznego wzrostu rentowności obligacji skarbowych. EURPLN pozostaje w szerokiej konsolidacji. Utrzymanie gołębiego tonu po grudniowym posiedzeniu RPP może osłabić złotego.

Rynek stopy procentowej

Na krajowym rynku stopy procentowej poniedziałkowa sesja przyniosła symboliczny wzrost rentowności obligacji skarbowych. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, również i teraz dłuższy koniec krzywej pozostawał stabilny.

W pespektywie najbliższych dni kluczowym wydarzeniem będzie posiedzenie RPP, które rozpoczęło się nietypowo, bo w poniedziałek. Chociaż dzisiaj Rada powinna pozostawić stopy procentowe bez zmian, to jednak najciekawszy będzie komentarz po posiedzeniu. Oficjalny komentarz prezentowany przez prezesa NBP A. Glapińskiego zapewne będzie utrzymany w dotychczasowym neutralnym tonie, sygnalizującym brak zmian stóp procentowych do końca 2018 r. Niemniej wśród pozostałych członków Rady widoczne mogą być większe wątpliwości. Czterech z 10 członków wyraźnie rozważa zaostrzenie polityki pieniężnej w 2018 r. i to nawet w pierwszych miesiącach. Dodatkowo dwóch członków RPP w ostatnich miesiącach w pewnym momencie wspominało o podwyżkach, chociaż ostatecznie wsparło stanowisko A. Glapińskiego.

To, co zmieniło się od ostatniego listopadowego posiedzenia, to przede wszystkim dane makroekonomiczne znacznie lepsze od oczekiwań rynkowych, członków RPP i założeń projekcji makroekonomicznej banku centralnego. PKB wzrósł w III kw. 2017 r. aż o 4,9% r/r. Dla porównania oczekiwania rynkowe kształtowały się na koniec listopada na poziomie 4,5%, a wcześniej były jeszcze niższe. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim odczycie nie mieliśmy jeszcze do czynienia z silniejszym efektem wzrostu inwestycji. Biorąc pod uwagę, że powinny one wzrosnąć w kolejnych kwartałach, daje to szanse na podtrzymanie dynamiki wzrostu PKB również w 2018 r. W ostatnich tygodniach kolejne instytucje finansowe korygują swoje oczekiwania na przyszły rok w zakresie wzrostu gospodarczego w okolice 4,3%, podczas gdy projekcje NBP mówią o dynamice wzrostu na poziomie 3,6%.

Czytaj również:  Recesja w Turcji. Kurs dolara do liry tureckiej wzrósł już o prawie 40%

Od ostatniego posiedzenia Rady właściwie wszystkie odczyty miesięcznych danych makroekonomicznych zaskoczyły bardzo mocno in plus (m.in. listopadowa produkcja przemysłowa, płace w sektorze przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczna i indeks PMI), co potwierdza dobrą koniunkturę również w IV kw. 2017 r. W tym kontekście szczególnie ważne są bardzo mocne dane z rynku pracy, które w niektórych sektorach pokazują dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń. Wzrost gospodarczy powyżej PKB potencjalnego sugeruje dalszy wzrost presji płacowej. Jest to o tyle ważne, że dodatkowo nieoczekiwanie po raz pierwszy od listopada 2012 r. inflacja wzrosła do poziomu celu inflacyjnego NBP (2,5%). Uprawdopodabnia to scenariusz trwalszego wzrostu inflacji powyżej celu w perspektywie 2018 r.

Tak wiele nowych poważnych argumentów przemawiających za zaostrzeniem polityki pieniężnej w 2018 r. spowodowało przesunięcie się oczekiwań rynkowych. Podczas, gdy jeszcze niedawno rynek wyceniał w pełni podwyżkę stóp o 25 pb. w IV kw., to teraz już zakłada, że dojdzie do niej w III kw. 2018 r. z prawdopodobieństwem przekraczającym 50%. Te propodwyżkowe oczekiwania rynkowe chłodzić będą zapewnienia banku centralnego o braku zmian stóp procentowych w kolejnych kwartałach.zaostrzenie retoryki