Ruszyły zapisy na szczepienia w pracy. Skorzystają także cudzoziemcy

szczepionka

4 maja rozpoczęły się zgłoszenia na szczepienia w zakładach pracy. Jest to możliwe tylko w tych miejscach, gdzie uda się zebrać minimum 300 chętnych. Pracodawcy mogą zgłaszać pracowników, współpracowników i członków ich rodzin. Zasady nie wykluczają obcokrajowców. Cudzoziemcy mogą zgłaszać się także samodzielnie, nawet bez numeru PESEL.

Program szczepień w zakładach pracy jest dostępny dla pojedynczych pracodawców, grup pracodawców (w ramach grupy można zgłosić np. podwykonawców lub firmy z jednej strefy przemysłowej), samorządów zawodowych lub stowarzyszeń branżowych i szkół wyższych (pracownicy i studenci powyżej 18. roku życia). Chęć udziału w programie zakład pracy zgłasza przez formularz dostępny od 4 maja na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Przed zgłoszeniem pracodawca musi zebrać minimum 300 chętnych do zaszczepienia (nie ma górnego limitu osób). Drugi warunek to nawiązanie współpracy z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień pracowników. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych (bez danych osobowych) oraz dane współpracującego PWDL (Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą).

Kogo można zgłosić?

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby: pracowników, członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), studentów (w przypadku uczelni) i członków rodzin wymienionych osób. Małgorzata Orłowska, menedżer ds. legalizacji w spółce Sanpro Synergy z Grupy Impel, uważa, że dotyczy to także cudzoziemców. – Nie są oni wymienieni jednoznacznie, ale skoro zakład pracy może zgłaszać wszystkich pracowników, a także członków ich rodzin, to zakładamy, że mogą być to także pracownicy z zagranicy. Z kolei na podstawie włączenia do programu podwykonawców wnioskuję, że w programie mogą uczestniczyć również cudzoziemcy zatrudnieni w firmach zewnętrznych.

Kiedy rozpoczną się szczepienia w zakładach pracy? Data zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu do programu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa. Szczepienia będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Szczegółowe informacje o podstawowych zasadach znajdują się na rządowej stronie internetowej – TUTAJ.

E-skierowania dla cudzoziemców

Szczepienia w zakładach pracy to część Narodowego Programu Szczepień. W ramach tego programu ustalona jest również kolejność szczepień indywidualnych. Szczepienia wykonywane są na podstawie elektronicznego skierowania, które otrzymują automatycznie wszystkie osoby posiadające numer PESEL, w tym obcokrajowcy. Z numerem PESEL na szczepienie można zgłosić się na trzy sposoby: za pośrednictwem infolinii 989, wysyłając SMS o treści: SzczepimySie na numer 664 908 556 lub bezpośrednio w punkcie szczepień. – Idąc na szczepienie, obcokrajowcy powinni wziąć nie tylko paszport, ale także powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, chyba że ktoś posiada kartę pobytu, w której PESEL jest zapisany – informuje Małgorzata Orłowska.

Co z obcokrajowcami, którzy mają prawo pobytu w Polsce, ale nie mają numeru PESEL? Oni także mają dostęp do szczepień. Skierowanie wystawiają lekarze pierwszego kontaktu. Należy więc się do nich zgłosić. Lekarz, wypełniając dane pacjenta, zamiast numeru PESEL, wpisze numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony obcokrajowiec. Najlepiej, jak jest to paszport lub zagraniczny dowód osobisty. Na szczepienie należy zabrać ten sam dokument, którego dane lekarz wpisał do systemu.

Do szczepień mają dostęp wszyscy obcokrajowcy, którzy posiadają prawo pobytu w Polsce, w tym: osoby studiujące lub uczące się w Polsce, zagraniczni doktoranci, cudzoziemcy z zezwoleniem na pracę, dyplomaci oraz współmałżonkowie lub dzieci obcokrajowców z prawem pobytu. – Wcześniej zasady były niejasne wobec cudzoziemców. Dobrze, że niedawno zostały sprecyzowane. Osobiście dzwoniłam na infolinię, żeby je potwierdzić – przyznaje Małgorzata Orłowska. – Przypuszczamy, że na tych samych zasadach będą przebiegały szczepienia w zakładach pracy – dodaje.

Jednocześnie podkreśla, że pracodawcom powinno zależeć na tym, by zgłaszać do programu jak najwięcej osób:
Aby dodać obcokrajowców, powinni docierać do nich z konkretnymi informacjami w ich ojczystym języku. My przetłumaczyliśmy zasady zapisów na podstawie numeru PESEL i bez numeru PESEL, a następnie rozesłaliśmy je do wszystkich cudzoziemców, z którymi współpracujemy. Gorąco zachęcamy do tego pracodawców, którzy zatrudniają osoby z zagranicy. Informacje w języku angielskim o e-skierowaniach dla obcokrajowców znajdują się TUTAJ.

W Polsce jest ponad 7000 punktów szczepień. Pod koniec kwietnia przekroczona została liczba 10 300 000 szczepień wykonanych pierwszą i drugą dawką.