Rynek IT w Polsce: pomimo niepewności stały wzrost płac i zapotrzebowania na specjalistów

programista

Polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 roku popyt na nich wzrasta, przede wszystkim w obszarze BI, Big Data, Data Science. Wynagrodzenia w branży także rosną – w ponad 2/3 przypadków o więcej niż 10%, a w przypadku Big Data Developerów nawet 40%, wynika z „Raportu wynagrodzeń i trendów w IT” Grafton Recruitment. Pomimo redukcji etatów przez globalne firmy technologiczne, która odbiła się szerokim echem w branży IT, polscy eksperci patrzą w przyszłość z optymizmem.

Zwolnienia kilkuset tysięcy pracowników IT przez największe globalne firmy technologiczne (według portalu layoffs.fyi zwolniono blisko 165 tys. osób w 2022 roku, a w roku 2023 ponad 170 tys.) odbiły się echem także w Europie. Eksperci zwracają uwagę na konsekwencje globalnej niepewności, inflacji, wzrostu stóp procentowych, a także nadmiernej skali zatrudnień podczas pandemii.

Czy polski rynek IT jest odporny na zawirowania?

Po krótkim wstrzymaniu zainteresowania usługami IT spowodowanym wybuchem pandemii COVID-19 branża odnotowała silny wzrost, będący wynikiem m.in. znacznego rozwoju e-commerce i popularności pracy zdalnej. Wybuch wojny w Ukrainie, a co za tym idzie niepewność i pogorszenie koniunktury gospodarczej doprowadziły do zmniejszenia liczby ogłoszeń. Druga połowa ubiegłego roku przyniosła ożywienie, choć popyt na stanowiska informatyczne nadal jest o 5% niższy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku, podczas gdy w tym samym okresie  ogólny odsetek ofert pracy wzrósł o 26%.

Z obserwacji ekspertów Grafton Recruitment wynika, że wiele firm Big Tech, jak również tych o rozbudowanych strukturach IT ograniczyło nowe rekrutacje, zauważalne są także redukcje kadr, choć w niewielkim stopniu. Sytuacja ta może wynikać z liczby i rodzaju zleceń, wzrostu kosztów działalności, inflacji, większych obciążeń podatkowych i oczekiwań finansowych specjalistów IT. Jednocześnie wydarzenia w skali globalnej odmieniły trend rynku pracownika w sektorze IT – nadal się utrzymuje, lecz w mniejszym stopniu niż wcześniej.

Nagłówki artykułów mówią o zwolnieniach i pogarszającej się sytuacji pracowników IT, którzy jeszcze niedawno mogli wybierać spośród licznych ofert, czy znacząco negocjować swoje warunki pracy. Próba uchwycenia prawdy dotyczącej obecnego – kryzysowego, a może już normalizującego się – stanu rzeczy jest dużym wyzwaniem, głównie ze względu na złożoność i dynamikę otaczającego nas świata – podkreśla Agnieszka Zakościelna, IT Delivery Manager z Grafton Recruitment.zapotrzebowania na specjalistów IT

Najbardziej poszukiwani specjaliści BI, Big Data, Data Science

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że Polsce nadal brakuje 147 tys. specjalistów IT do osiągnięcia średniej (4,5%) UE w zakresie udziału pracowników IT w ogóle zatrudnionych. Obecne braki kadrowe oszacowano na 25 tys.

Nadal widoczne jest zapotrzebowanie na ekspertów z obszaru BI, Big Data i Data Science – w 2022 roku zakontraktowali o 19% więcej zleceń dotyczących stanowisk związanych z danymi niż rok wcześniej. Jedna z najtrudniejszych pozycji do obsadzenia to obecnie także Technical Leader z obszaru cross-functional. Firmy poszukują na to stanowisko kandydatów mających kompetencje techniczne, z dużym obyciem biznesowym i doświadczeniem w kierowaniu zespołem.

Wysokie kwalifikacje pracowników i stosunkowo niskie w porównaniu do płac w krajach Europy Zachodniej koszty zatrudnienia gwarantują Polsce bardzo duże zainteresowanie inwestorów, którzy nawet w obecnych, niepewnych czasach decydują się na realizację planów inwestycyjnych. Spadła natomiast popularność niektórych języków programowania, m.in. PHP, Visual Basic i Objective-C.

– Coraz większą popularnością cieszą się takie dziedziny, jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), Blockchain, Big Data czy cyberbezpieczeństwo. W tych obszarach obserwujemy aktualnie największy wzrost inwestycji w Polsce i, co za tym idzie, rosnące zapotrzebowanie na doświadczonych pracowników. Tu również odnotowujemy stały i znaczący wzrost wynagrodzeń rok do roku  – mówi Agata Jemioła, Branch Manager w Grafton Recruitment.

Zarobki w IT rosną. Czyje najwięcej?

Mimo niestabilności rynku zarobki specjalistów IT rosną. Średni wzrost wynagrodzeń w sektorze wyniósł 13,1% na przestrzeni ostatniego roku. Co istotne, wysokość pensji pozostaje jednym z najważniejszych aspektów pracy dla pracowników IT. Wpływa na wybór nowego pracodawcy i stanowi najczęstszy powód zmiany miejsca zatrudnienia. Większość pracowników IT (63,1% ankietowanych) w przypadku zmiany pracodawcy oczekuje wynagrodzenia wyższego o 20-40%.

Porównując wzrosty wynagrodzeń rok do roku, można zauważyć, że podwyżki dotyczą prawie wszystkich stanowisk, we wszystkich analizowanych grupach. W 69% przypadków to wzrost ponad dziesięcioprocentowy, a dla 14% stanowisk nawet ponad dwudziestoprocentowe.

Największy wzrost wynagrodzeń nastąpił w przypadku ról związanych z przetwarzaniem danych. W obszarach BI, Big Data i Data Science wyniósł on średnio 22%, a w przypadku Big Data Developera przekraczał 40%.

Na duże podwyżki mogli liczyć specjaliści z obszaru cross-functional posiadający kompetencje nie tylko programowania, ale również zarządzania projektami czy analizy danych. To Technical Leaderzy (blisko 38,5%) oraz Scrum Masterzy (blisko 21,5%). Nieco mniejsze, około 20%-owe podwyżki otrzymali oraz Full Stack Developerzy specjalizujący się w programach Java i JS.

Wynagrodzenia w IT (2022 r. vs. 2023 r.)Wynagrodzenia w IT (2022 r. vs. 2023 r.)

Czego oczekują specjaliści IT?

Wysokość wynagrodzenia stanowi najważniejszy czynnik decydujący o wyborze pracodawcy – w badaniu Grafton Recruitment wskazało na niego niemal 90% respondentów. Niewiele mniej osób – 71% – przy ocenie atrakcyjności danej oferty bierze pod uwagę możliwość wyboru formy pracy (zdalna lub stacjonarna/hybrydowa). Co trzeci badany wskazywał na elastyczność w wyborze formy zatrudnienia. W ujęciu rok do roku zaobserwować można wzrost liczby ogłoszeń oferujących zatrudnienie w formie kontraktu B2B, który oferuje większą dowolność np. co do miejsca wykonywania pracy oraz formy opodatkowania. Jej największymi zwolennikami są pracownicy zajmujący się rozwojem aplikacji mobilnych – 84% rekrutowanych przez Grafton specjalistów tej grupy wskazywało na chęć podjęcia współpracy właśnie w takim modelu. Ograniczenia prawne, z jakimi wiążę się umowa o pracę oraz wysokie obciążenia publicznoprawne, jak PIT do 32%, pełne składki na ZUS i NFZ przyczyniają się do stopniowego odchodzenia od tej formy współpracy. Jednocześnie firmy sięgają po rozwiązania, które dla współpracowników są równie korzystne jak te wynikające z umowy o pracę. Są nimi różnego rodzaju benefity, począwszy od abonamentów sportowych czy medycznych, po płatne przerwy w świadczeniu usług.

Link do pełnej wersji raportu: https://www.grafton.pl/pl/raport-wynagrodzen-i-trendow-it-2023

Informacje o raporcie:

Raport Wynagrodzeń i Trendów Graftn Recruitment przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w okresie od lutego do marca 2023 roku z wykorzystaniem metody CAWI. Wzięło udział 306 respondentów, z czego 298 osób zadeklarowało aktualne zatrudnienie w sektorze IT, 30% respondentów to osoby aktywnie poszukujące pracy. Benchmark wynagrodzeń stworzyli eksperci Grafton Recruitment. Obejmuje on rzeczywiste wartości rynkowe wyliczone na podstawie ofert klientów Grafton Recruitment, aktualnych wynagrodzeń kandydatów, analizy wynagrodzeń oferowanych przez współpracujące firmy IT. Dane dotyczą IV kwartału 2022 oraz I kwartał 2023 roku.