Rynek opon w Polsce: dynamiczny wzrost i ukierunkowanie na jakość

opony
  • W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. w Europie odnotwany został prawie 17 proc. wzrost sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
  • W tym samym okresie Polsce wzrost ten wyniósł aż 30% i jest jednym z najwyższych na kontynencie

Powrót na ścieżkę wzrostu i świetna perspektywa dla opon zimowych

Rynek opon letnich do samochodów osobowych i dostawczych w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r., w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrósł w Europie o prawie 14 proc., a w Polsce o ponad 16 proc. W kategorii opon zimowych wzrost w Europie wyniósł 12 proc., podczas gdy w Polsce jest to 40 proc.

Zeszłoroczny spadek sprzedaży spowodowany pandemią COVID-19 był w Polsce mniejszy niż na rynkach dotkniętych największą stratą – dla opon osobowych na poziomie średniej europejskiej, dla opon ciężarowych spadki były natomiast mniej znaczące. W tym roku branża oponiarska jest w bardzo szybkim trendzie wzrostu, spowodowanym głównie popytem rynkowym. W Polsce ten wzrost jest jeszcze bardziej dynamiczny niż średnia dla krajów europejskich, szczególnie w kategorii opon zimowych – komentuje Dariusz Wójcik, dyrektor generalny Continental Opony Polska.

Opony wielosezonowe

Znaczące wzrosty sprzedaży odnotowano w segmencie opon wielosezonowych. Na rynkach europejskich w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku, wzrost sprzedaży opon wielosezonowych wyniósł 43% w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W Polsce ten wzrost wyniósł aż 70%.

Bardzo duży wzrost opon wielosezonowych to wyraźny trend rynkowy, powiązany ze zmianą sposobu użytkowania samochodów – podobnie jak w najbardziej rozwiniętych gospodarkach, pojawiają się drugie i kolejne auta w gospodarstwach domowych. Są one wykorzystywane głównie do dojazdów w miastach – to obszar, gdzie mix dotyczący sposobu poruszania się, średniego przebiegu i warunków pogodowych daje szansę na skuteczne korzystanie z opon wielosezonowych i Polacy również to dostrzegli – mówi Dariusz Wójcik.

Rynek opon UHP i premium

Na rynkach europejskich zanotowano ponad 24 proc. wzrost sprzedaży opon segmentu Ultra High Performance o średnicy osadzenia 17 cali i więcej. W Polsce ten trend jest prawie dwukrotnie wyższy i wynosi 46 proc., a udział sprzedaży opon UHP w całej sprzedaży wyniósł 34 proc. Wzrost segmentu premium w stosunku do roku ubiegłego wynosi 39 proc.

W Polsce od dłuższego czasu widoczny jest trend ukierunkowania klientów na wysoką jakość i produkty premium. Podążamy w kierunku najbardziej rozwiniętych państw. Branża oponiarska jest pochodną szeroko rozumianej branży automotive. Park samochodowy w Polsce się rozwija pod względem jakościowym i oddziaływanie tego możemy zaobserwować na rynku opon. W kategorii premium wzrosty u nas należą do jednych z najwyższych w Europie w kategorii UHP – są najwyższe – podsumowuje Dariusz Wójcik.