Rynek private equity w Polsce 2016. Trendy i szanse rozwoju

0

 

Blisko 70% badanych funduszy private equity uważa, że wzrośnie liczba atrakcyjnych celów przejęć na polskim rynku 

Rynek private equity w Polsce 2016Większość funduszy private equity optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju na polskim rynku, spodziewając się wzrostu liczby atrakcyjnych celów przejęć w ciągu najbliższych dwóch lat. Polska pozostaje najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej – w 2015 r. wartość inwestycji private equity w Polsce wyniosła 803,5 mln euro, co stanowiło ponad 50% całkowitej wartości inwestycji private equity w krajach CEE. W portfelach funduszy aktualnie najwięcej jest spółek z sektora technologii informacyjnych, mediów i komunikacji (21%) oraz produkcji przemysłowej (18%). W przyszłości największym zainteresowaniem funduszy private equity w Polsce będą cieszyły się podmioty z branży dóbr konsumpcyjnych.

Dobra konsumpcyjne na pierwszym miejscu najatrakcyjniejszych sektorów

Podobnie jak w 2014 roku, kiedy ukazała się pierwsza edycja raportu KPMG na temat rynku private equity w Polsce, ankietowane fundusze optymistycznie oceniają przyszłość polskiego rynku PE – 68% spodziewa się, że w perspektywie najbliższych dwóch lat zwiększy się liczba atrakcyjnych celów przejęć. Jedynie 4% obawia się, że w Polsce będzie mniej potencjalnych celów przejęć, pozostali respondenci stwierdzili, że liczba atrakcyjnych celów przejęć nie zmieni się. Jednocześnie blisko połowa respondentów spodziewa się wzrostu liczby transakcji na przestrzeni najbliższych dwóch lat, prawie 30% nie przewiduje zmian, a jedynie 20% uważa, że liczba transakcji może się zmniejszyć.

W ocenie respondentów najbardziej atrakcyjnymi sektorami inwestycyjnymi w nadchodzących latach będzie branża dóbr konsumpycyjnych, która awansowała z drugiej pozycji w 2014 roku na miejsce pierwsze, usługi dla biznesu, produkcja przemysłowa oraz sektor technologiczny i medialny. Na znaczeniu stracą natomiast branża medyczna i sektor farmaceutyczny. Sektory te uplasowały się w dalszej części rankingu, mimo że dwa lata temu zajęły pierwsze miejsca pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału rozwoju. Zdecydowana większość funduszy jest zdania, że branża energetyczna oraz budownictwo są obecnie najmniej atrakcyjnymi sektorami dla funduszy działających na polskim rynku mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Czytaj również:  Coraz więcej Polaków z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Fundusze PE będą najchętniej inwestowały w firmy średniej wielkości w fazie wzrostu i start-upy