Rynek spodziewa się, że EBC ogłosi dziś szczegóły skupu walorów ABS. Program umocni złotego wobec euro

0

CEO Magazyn Polska

Na dzisiejszym posiedzeniu Europejski Bank Centralny ogłosi prawdopodobnie szczegóły programu skupu walorów ABS. Ma to poprawić płynność finansową europejskich banków. Stymulacja europejskiej gospodarki jest potrzebna, bo słabe wyniki wskaźników PMI notuje zarówno cała strefa euro, jak i wiodąca gospodarka Niemiec. Komunikat powinien wpłynąć na umocnienie złotego wobec euro.

Sytuacja w zakresie koniunktury zachęca do dalszych działań, co najmniej do tych, które zostały już zapowiedziane, czyli do skupu instrumentów ABS. Sądzę, że Europejski Bank Centralny na najbliższym posiedzeniu przedstawi warunki realizacji tego programu – przewiduje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

ABS to papiery dłużne zabezpieczone aktywami, oparte o pożyczki korporacyjne, hipoteczne i z kart kredytowych. Skup tych walorów to metoda na uniknięcie zakupu obligacji rządowych, przed czym EBC się wzbrania. Borowski ocenia, że dzięki takiemu skupowi można by obniżyć długoterminowe stopy procentowe, ale na razie bardzo mało prawdopodobne jest, by EBC się na to zdecydował.

Stóp krótkoterminowych już bardziej obniżyć się nie da, bo są na najniższym poziomie w historii – przypomina Borowski. Po redukcji o 0,1 pkt proc. na początku września stopa referencyjna wynosi tylko 0,05 proc.

Borowski dodaje, że dodatkowym czynnikiem zachęcającym EBC i jego prezesa Mario Draghiego do prowadzenia łagodnej polityki monetarnej są słabe dane płynące z gospodarek strefy euro. Wrześniowy wskaźnik PMI dla strefy euro wyniósł 52,3 pkt i był najniższy od grudnia 2013 r. Dla Niemiec, największej gospodarki unijnej, był jeszcze niższy i spadł do poziomu 49,9 pkt. To pierwszy wynik poniżej 50 pkt od połowy 2013 r.

To są dane, które wskazują na to, że gospodarka strefy euro nie przyspiesza, istnieje też duże ryzyko jej spowolnienia. W takiej sytuacji Europejski Bank Centralny może zasygnalizować zwiększoną przestrzeń do działania, oczywiście, nie na tym posiedzeniu, ale w przyszłości – prognozuje Borowski.

Czytaj również:  Pod presją znalazł się nie tylko kurs funta, ale też waluty EM, w tym złoty

Dodaje, że ogłoszenie szczegółów skupu ABS zwiększy ilość dostępnych na rynku rezerw bankowych w euro, a tym samym zwiększy popyt na inne waluty. To doprowadzi do umocnienia złotego i dolara wobec euro. Będzie to kontynuacja trendu obserwowanego od kilku miesięcy. Dolar umacnia się wobec euro od początku maja, zyskał w tym czasie 10 proc. Obecna cena dolara to ok. 0,79 euro, choć jeszcze niecałe 5 miesięcy temu było to niespełna 0,72 euro.

Umocnienie złotego wobec euro jest mniej wyraźne, ale obecna cena europejskiej waluty jest o ok. 5 groszy niższa niż pod koniec sierpnia.