Rynek transportu i logistyki w ciągu najbliższych lat czeka gruntowna transformacja

0

Rynek transportu i logistyki za 5 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Z danych przedstawionych w raporcie PwC „CEE Transport & Logistics TrendBook 2019” wynika, że aż 68% prezesów spółek z tej branży na świecie spodziewa się zmian w podstawowych technologiach świadczenia usług, zaś 65% oczekuje zmian w kanałach dystrybucji. Zdaniem ekspertów PwC sektor będzie zmieniał się pod dyktando digitalizacji, przesunięć w handlu międzynarodowym, rozwiązań software, zmian wewnętrznych w handlu oraz rozwoju rozwiązań w obszarze maszyn i urządzeń.

Eksperci PwC w raporcie „CEE Transport & Logistics TrendBook 2019” wyróżniają pięć głównych sił, które w ciągu kolejnych 5 lat będą miały największy wpływ na kierunek zmian w branży transportu i logistyki zarówno w Polsce, jak i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednym z najważniejszych trendów mających wpływ na wszystkie sektory gospodarki jest digitalizacja. Jeśli chodzi o transport i logistykę, ona również pozostaje pod wpływem cyfrowych rozwiązań, widzimy jednak inne, równie istotne czynniki, które kształtują zmiany w tym segmencie. Zaczynając od zmian zachowań konsumentów w postaci przesunięcia zakupów do sieci, poprzez brak dostępności kadr do pracy w Europie i zmiany regulacji w zakresie prawa pracy, aż po inwestycje w infrastrukturę oraz zmiany umów i relacji na arenie handlu międzynarodowego, które otwierają nowe szlaki transportowe między Europą i Azją. – Michał Mazur, partner w PwC, lider zespołu ds. transportu i logistyki

Digitalizacja procesów operacyjnych i kontraktowych w branży transportowej i logistycznej nie jest zjawiskiem zupełnie nowym i proces ten trwa już od jakiegoś czasu. Został spowodowany, podobnie jak w innych sektorach gospodarki, m.in. zmianami zachowań konsumentów, niewystarczającej podaży wyspecjalizowanej siły roboczej, dostępności coraz bardziej zaawansowanej technologii. Również regulacje dotyczące pracy i ochrony danych umożliwiają większą digitalizacje tego rynku.

Eksperci PwC podkreślają, że firmy mogą wykorzystywać digitalizację by, zwiększać przychody, upraszczać procesy, przekształcać usługi, produkty i modele biznesowe, a także redukować wpływ braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr.

Czytaj również:  W drugiej połowie roku polska gospodarka będzie się rozwijać nieco wolniej. Sprzyjać jej będzie konsumpcja i dobra koniunktura na świecie

Można oczekiwać, że digitalizacja zmieni sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcję z firmami, co jest już widoczne w zamówieniach usług wykonywanych przez Internet I na urządzeniach mobilnych, począwszy od osobistych usług transportowych, poprzez usługi taksówkowe, po car-sharing i bilety transportu publicznego. Takie usługi mogą już wkrótce przestać być postrzegane jako szczególnie innowacyjne. – Maciej Starzyk, menedżer w zespole ds. transportu i logistyki w PwC

Drugim trendem opisanym w raporcie PwC są przesunięcia w handlu międzynarodowym. Najważniejsze z nich to:

  • Wzrost handlu na linii Europa-Azja
  • Umowy o wolnym handlu
  • Wojny handlowe i bariery w internacjonalizacji biznesu transportowego
  • Nowe szlaki handlowe
  • Rozwój infrastruktury lądowej (kolejowej i drogowej)