SatRev pozyskuje kolejnego inwestora

Grzegorz Zwoliński, prezes i współzałożyciel SatRev
Grzegorz Zwoliński, prezes i współzałożyciel SatRev

SatRev, wrocławska spółka technologiczna z branży SpaceTech właśnie sfinalizowała pierwszą transzę środków realizowanej rundy na dalszy rozwój.  Fundusz Imperio ASI inwestuje w SatRev S.A., polskiego producenta nano i mikrosatelit, umacniając tym samym jego pozycję na rynku. Ponadto, dodatkowe zaangażowanie planuje również główny udziałowiec. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój projektu związanego z budową konstelacji REC do zaawansowanego obrazowania Ziemi w wysokiej rozdzielczości. Taka konstelacja satelit z krótkim okresem rewizyty umożliwia dostarczanie – praktycznie w czasie rzeczywistym – cennych informacji, które zyskują na coraz większym znaczeniu, zwłaszcza w kontekscie geopolitycznym, klimatycznym czy obronnym.

Spółka jest jedną z dwóch, może trzech firm, które postawiły sobie za cel udoskonalenie obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym. Zapotrzebowanie na usługi rośnie w błyskawicznym tempie, czego przykładem jest dynamiczny rozwój firm z branży NewSpace na całym świecie, a wydatki na obronność i zapobieganie konfliktom zbrojnym umacniają pozycję firm z sektora kosmicznego. Ten wektor wzrostu jest siłą napędową dla SatRev, spółki której potencjał rośnie z dnia na dzień.

Od początku działalności nasza firma nakierowana była na stworzenie innowacyjnych i przełomowych produktów z zakresu obserwacji Ziemi. Aktualne napięcia geopolityczne, trwająca wojna na Ukrainie, zagrożenia płynące z konfliktów na różnych terytoriach – nie tylko w Europie, dodatkowo zwiększyły presję oraz zapotrzebowanie na nasze usługi. A to tylko mały wycinek zastosowania danych satelitarnych, albowiem rynek się poprawił i oczekuje od nas jeszcze szerszego spektrum działania. Nasz cel zawsze był ten sam – stworzyć konstelację do obserwacji Ziemi w wysokiej rozdzielczości obrazu i w czasie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego. Teraz to właściwy czas i miejsce, aby wykorzystać nasze dotychczasowe osiągnięcia oraz wiedzę – zaznacza Prezes SatRev, Grzegorz Zwoliński.

Spółka już teraz realizuje dochodowe projekty, czego dowodem są kontrakty na dostarczanie danych, kompleksowe programy projektowania, produkcji i wynoszenia satelitów dla agencji rządowych Sułtanatu Omanu oraz Australii. Obecnie trwają przygotowania do kolejnych tego typu kontraktów w innych krajach, w tym w Afryce.

SatRev rozwija dwa główne filary swojego biznesu. Nasz podstawowy biznes to Earth Observation Data, czyli m.in. wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne dla podmiotów obejmujących wszystkie krytyczne obszary decyzyjne, m.in. od zarządzania kryzsowego, monitorowania zmian klimatycznych, zanieczyszczeń środowiska, aż po dane sateliarne z szerokim zastosowaniem np. dla sektora wojskowego, ubezpieczeniowego czy morskiego. Drugim naszym filarem, niesamowicie kapitałochłonnym jest inwestowanie w budowę własnych satelitów, które zgodnie z planami utworzą w najbliższym czasie konstelację REC. Co więcej nie zamykamy się tylko do tych zastosowań. Nasze rozwiązania umożliwiają także wynoszenie ładunków klientów (payload) na orbitę w ramach naszej obitalnej usługi transportowej, tzw. Hosted Payload Mission  – wyjaśnia Grzegorz Zwoliński

W niedalekiej przyszłości SatRev uruchomi na swojej stronie internetowej usługę on-line, która umożliwi bookowanie ładunków do transportów kosmicznych, a następnie ich szybkie wyniesienie na orbitę okołoziemską z wykorzystaniem własnych satelitów. Kosmiczny transport przekroczy granicę science-fiction. To realne oczekiwanie rynku, to postęp, który wyznacza nowy sposób na dostarczanie cennych informacji za pomocą inteligentnych urządzeń wynoszonych na orbitę. Badania przeprowadzone przez Spółkę wskazują na coraz większe zainteresowanie taką formą transportu przez firmy, instytucje oraz państwa, których potrzeby zauważalnie rosną wraz z postępem technologicznym wykorzystującym kosmiczne rozwiązania.

Obserwujemy rynek i reagujemy na zmiany, nasza elastyczność pozwala nam na szybkie dostosowanie się do zmieniającego się popytu i to jest naszą przewagą – wyjaśnia Grzegorz Zwoliński

Spółka ma ambitne plany z zamiarem zbudowania własnej konstelacji satelitów REC, aby zostać liderem tym segmencie.  Przedsięwzięcie nie jest łatwe, ale wykonalne i wymaga sporych nakładów finansowych, aby sprostać założeniom projektu. Konstelacja REC z krótką, 30-to minutową częstotliwością odświeżania wymaga umieszczenia na odpowiedniej orbicie okołoziemskiej ponad tysiąca satelitów.  Satelity konstelacji REC to niezależne jednostki składające się z rozkładanych segmentów zwierciadeł pozwalające na pozyskiwanie zobrazowań w wysokiej rozdzielczości, które z wykorzystaniem warstwy AI będzie można oferować klientom m.in. z sektora wojskowego, ubezpieczeniowego, geodezji i kartografii, rolnictwa precyzyjnego i leśnictwa, zarządzania kryzysowego, wód lądowych czy monitorowania podatków od nieruchomości, a to tylko nieliczne z zastosowań. Ponadto, częsta rewizyta, czyli obecność nad każdym punktem ziemi w czasie 30 min pozwala na dostarczenie zdjęć praktycznie bez opóźnień.

Zapotrzebowanie na tego typu dane rośnie w dynamicznym tempie, dlatego jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do naszej przyszłości na rynku. Technologia satelitarna wymaga wyjątkowo dużego zaangażowania finansowego i merytorycznego, ale jest to wkład, który się opłaca, bo pociąga za sobą ponadprzeciętny wzrost technologiczny i perspektywę stosunkowo dużego zwrotu inwestycji.