Shape Robotics i Skriware łączą siły. Powstaje lider w zakresie edukacji STEAM

Karol Górnowicz, CEO Skriware
Karol Górnowicz, CEO Skriware

19 grudnia br. Shape Robotics, duński lider sektora EdTech, notowany na głównym parkiecie NASDAQ w Kopenhadze, sfinalizował transakcję przejęcia polskiej spółki Skriware. Zgodnie z podpisaną umową akcjonariusze Skriware wymienią swoje akcje na akcje w Shape Robotics, obejmując łącznie ponad 1,16 mln akcji. 1 stycznia 2024 r. Skriware stanie się częścią międzynarodowej grupy Shape Robotics i zacznie pełnić rolę centrum rozwoju oprogramowania w globalnym sektorze EdTech.

– Przejęcie Skriware to dla nas szansa na rozszerzenie asortymentu, wzmocnienie organizacji i zwiększenie marż oraz zasięgu sprzedaży. Spodziewamy się, że wzbogacenie naszej oferty produktowej przełoży się na istotne synergie w obszarze operacyjnym i pozwoli szybko zwiększyć wartość grupy Shape Robotics. Skriware i Shape Robotics łączą nie tylko specyfika działalności i sukcesy w sektorze EdTech, ale także spójna misja. Razem będziemy skuteczniej wspierać rozwój i popularyzację edukacji STEAM. Zawsze lubiliśmy nazywać Skriware naszym polskim odpowiednikiem, dlatego bardzo się cieszę, że teraz łączymy siły, aby razem rozwijać się na szybko rosnącym rynku w Polsce i na innych europejskich rynkach – mówi André Fehrn, CEO Shape Robotics.

Duńska spółka, założona w 2017 r., specjalizuje się w projektowaniu edukacyjnych zestawów, które pomagają uczniom budować roboty. Oprócz wspólnej misji, ze Skriware łączy ją także specyfika i globalna skala prowadzonej działalności. Transakcja połączenia spółek z sektora EdTech wzmacnia synergie wynikające z portfolio grupy, umożliwiając wspólne stworzenie kompletnej ścieżki edukacyjnej dla placówek wszystkich szczebli.

– Od dawna obserwuję działalność spółki Shape Robotics, którą darzę szacunkiem zarówno ze względu na zaplecze technologiczne, jak i sposób zarządzania firmą. Łączy nas współny cel, jakim jest sprawianie, że edukacja stanie się bardziej angażująca, a także inspirująca i przyniesie dzieciom oraz młodzieży radość płynącą z nauki. Produkty z portfolio Skriware i Shape Robotics wzajemnie się uzupełniają. Razem możemy też opracowywać nowe generacje kompleksowych rozwiązań dla nauczycieli i uczniów oraz pozyskiwać globalnych partnerów z obszaru IT. Skriware jest już obecne w 30% polskich szkół – i to w momencie, w którym Polska zaczyna wprowadzać edukację STEAM na wszystkich etapach edukacji – od przedszkoli aż po uczelnie. Skriware osiągnęło już w Polsce znaczącą skalę, ale jako grupa zyskujemy możliwość jej istotnego zwiększenia – wyjaśnia Karol Górnowicz, CEO Skriware.  

– Jestem podekscytowany połączeniem Skriware i Shape Robotics, które otwiera przed spółkami nowe możliwości na drodze do rozwoju w roli międzynarodowego lidera sektora EdTech. Obydwie firmy są jak idealnie dopasowane puzzle, które razem tworzą pełen obraz potencjału, jaki tkwi we wdrażaniu innowacji technologicznych w szkołach. Synergie wynikające ze wspólnego portfolio umożliwiają stworzenie kompletnej ścieżki edukacyjnej, która obejmie wszystkie placówki – od przedszkoli aż po uczelnie. Fuzja stanowi milowy krok w rozwoju Skriware, które stanie się centrum rozwoju oprogramowania dla rosnącej, międzynarodowej grupy i zapewni zwiększanie jej wartości giełdowej jako lidera w obszarze STEAM, druku 3D, robotyki oraz treści wspierających pracę nauczycieli. Głęboko wierzę, że dzięki połączeniu Skriware otrzyma duże wsparcie w budowaniu międzynarodowych kanałów sprzedaży i wzmocni swoją pozycję w Polsce, co pozwoli generować powtarzalne źródła przychodów oraz z sukcesem wprowadzić na rynek B2C ofertę edukacyjno-zabawową dla dzieci w wieku 6-10 lat – mówi Wojciech Szwankowski, Managing Partner w Montis Capital, który jest głównym inwestorem Skriware.

Dzięki fuzji wzmocni się też pozycja Shape Robotics jako dostawcy nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja o wejściu na perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się polski rynek wynika ze strategii Shape Robotics, opublikowanej wiosną 2023 r. Szybkie pojawienie się na polskim rynku umożliwi spółce uczestniczenie w przetargach, które mają zostać niedługo ogłoszone i zagwarantuje terminową realizację zamówień.

Poprzez przejęcie Skriware zyskaliśmy dostęp do rynku liczącego 38 milionów obywateli. Dla porównania, nasz dotychczasowy największy rynek – rumuński, obejmuje nieco ponad 19 milionów osób. Zakładamy, że wola polityczna związana z dużymi inwestycjami w  cyfryzację i edukację STEAM będzie w Polsce przynajmniej tak duża, jak przed laty w Rumunii – powiedział Jeppe Frandsen, członek Zarządu Shape Robotics.

Zdaniem André Fehrna, ze względu na wielkość populacji i duży nacisk na rozwój edukacji cyfrowej, polski rynek EdTech może wkrótce dorównać, a nawet przerosnąć rynek rumuński – dotąd największy rynek, na którym była obecna spółka Shape Robotics. Prezes spółki zamierza w dużej mierze wykorzystać doświadczenia zgromadzone w Rumunii do rozwoju na rynku polskim.

Dzięki udanym przejęciom w Rumunii uzyskaliśmy silną reprezentację lokalną i zaufanie ze strony rynku oraz przeprowadziliśmy z sukcesem ekspansję w tym kraju. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez elastycznego i sprawnego działania na gruncie lokalnym pozyskiwanie dużych zamówień jest trudne. Ze Skriware na pokładzie możemy jednak teraz nawiązać współpracę z naszymi międzynarodowymi partnerami i dystrybutorami, a także spróbować pozyskać udział w rynku adekwatny do naszych rosnących mocy produkcyjnych oraz ambicji związanych z dalszym rozwojem – podsumowuje Prezes Shape Robotics.

Duńska spółka niedawno przeszła z NASDAQ First North w Danii na główny parkiet NASDAQ w Kopenhadze. Zapowiedziała też ogłoszenie na początku 2024 r. nowej strategii grupy EdTech na lata 2024-2026. Aktualnie celem Shape Robotics jest wzmocnienie swojej pozycji jako wiodącego dostawcy technologii edukacyjnych, realizacja projektów oraz wejście na nowe rynki przy zastosowaniu sprawdzonych metod działania. Obecność na głównym rynku NASDAQ w Kopenhadze ma wspierać dalszy rozwój spółki, który jest dodatkowo stymulowany przez rosnące zapotrzebowanie na robotykę i rozwiązania cyfrowe w sektorze edukacji.

Sektor EdTech to obiecujący segment dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej – szczególnie w obszarze edukacji. Digitalizacja rynku edukacyjnego przyspieszyła po wybuchu pandemii i nadal utrzymuje trend wzrostowy. Jeszcze w 2021 r. wartość globalnego rynku EdTech wyceniano na 106,46 mld USD, a szacunkowa wycena z 2022 r. sięgała już 127 mld USD. W Europie wzrost wartości tego rynku sięga 14% rocznie i wg prognoz do 2027 r. wyniesie 60 mld USD.