S&P Global Ratings: Co należy obserwować w polskim sektorze bankowym w 2023 roku

bank
  • Spodziewamy się, że gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy pozostanie stabilna mimo bliskości granicy z Ukrainą, gdzie ma miejsce konflikt zbrojny, a także wysokiej inflacji.
  • Spodziewamy się, że część banków dotkniętych kryzysem będzie zmuszona do utworzenia rezerw kapitałowych z tytułu kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich.
  • Popyt na kredyty utrzymuje się na niskim poziomie, podczas gdy zbliżające się wybory parlamentarne niosą ze sobą ryzyko interwencji w sektor bankowy.

Kluczowe determinanty kredytowe:

– Koszty sądowe związane z kredytami hipotecznymi denominowanymi w obcych walutach wciąż pozostają istotnym źródłem ryzyka.  Mimo że nawet najbardziej zagrożone banki powinny być w stanie zaabsorbować te koszty, ryzyko może nadal zagrażać stabilności finansowej, jeśli bufor rentowności operacyjnej zmniejszy się lub jeśli orzeczenia sądowe wskażą na jeszcze wyższe koszty niż obecnie przewidujemy.

– Stabilność gospodarcza jest częściowo uzależniona od europejskiego popytu, taki stan rzeczy ma miejsce ze względu na zorientowaną na eksport polską gospodarkę. Spadek bezrobocia będący znacznie poniżej historycznych wartości minimalnych może wpłynąć na ceny nieruchomości i doprowadzić do gwałtownego wzrostu kosztów kredytu. Ponadto istnieje obawa o wypłatę niektórych unijnych funduszy, co w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na wyniki gospodarcze.

– Ingerencja rządu stanowi pewne zagrożenie. Wybory parlamentarne, które będą miały miejsce w 2023 r. niosą ze sobą ryzyko kolejnych ingerencji w nadzwyczajnym trybie, jednak spodziewamy się, że banki mają siłę by zaabsorbować wszelkie dodatkowe koszty dzięki wysokiej rentowności operacyjnej.

Kluczowe założenia:

  • Spodziewamy się umiarkowanego wzrostu PKB w 2023 r. i coraz lepszych perspektyw w kolejnych latach. Perspektywy krajowego wzrostu gospodarczego na lata 2024-2025 wydają się optymistyczne i powinny opierać się na silniejszym wzroście gospodarczym kluczowych partnerów handlowych.
  • Oczekujemy, że obecna polityka pieniężna doprowadzi inflację do poziomu zbliżonego docelowemu pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r.

Co należy obserwować w ciągu kolejnego roku:

  • Decyzje sądów dotyczące kredytów hipotecznych w walutach obcych i skuteczność programów ugodowych. Postęp w zakresie ugód pozasądowych może być kosztowny, ale stopniowo poprawi stabilność.
  • Pozyskiwanie funduszy w celu spełnienia minimalnych wymagań dotyczących własnych środków i kwalifikowanych zobowiązań (MREL).
  • Jakość aktywów nadal może się osłabiać. Wysokie koszty finansowania będą nadal wpływać na jakość aktywów, zwłaszcza w przypadku kredytów konsumenckich bez zabezpieczenia i kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.