Specjaliści od nielegalnego oprogramowania podsumowują 2016 r.

Czyli skala ujawnionego piractwa w Polsce w 2016 roku

Warszawa

1.5 mln zł tytułem odszkodowań w 2016 roku za korzystanie z nielegalnego oprogramowania w Polsce i 100% wzrost liczby zgłoszeń przypadków piractwa do BSA.

Oprócz ugód na łączną kwotę niemal 1 mln zł zawartych z firmami wykorzystującymi nielicencjonowane oprogramowanie, w ubiegłym roku sądy w Polsce zasądziły na rzecz producentów zrzeszonych w BSA blisko 500 tys. zł tytułem naprawienia szkód za bezprawne uzyskanie oprogramowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub jego bezprawne rozpowszechnianie.

W latach 2012-15 łączna wysokość odszkodowań, które firmy i osoby prywatne zobowiązały się zapłacić na mocy ugód i wyroków sądowych, wyniosła 8.7 mln zł. Razem z tegorocznym wyliczeniem, na przestrzeni ostatnich 5 lat suma wszystkich odszkodowań w Polsce wyniosła ponad 10 mln zł.

Do BSA, organizacji zrzeszającej czołowych producentów oprogramowania i zajmującej się ochroną ich praw autorskich, trafiają co roku tysiące zgłoszeń dotyczących przypadków korzystania z nielegalnego oprogramowania w firmach na całym świecie. W 2016 roku zgłoszeń z Polski było 909, co stanowi – w porównaniu do 2015 roku (454) – niemal 100% wzrost.

Wzrost liczby zgłoszeń, ale też ich rosnąca jakość cieszy, tym bardziej, że od kilku lat jest to stała tendencja. Oznacza to, że przyzwolenie na kradzież własności intelektualnej konsekwentnie spada, a korzystanie przez firmy z nielegalnego oprogramowania coraz częściej postrzegane jest jako przejaw nieuczciwej konkurencji. Część z otrzymanych przez BSA zgłoszeń inicjuje proces, którego zwieńczeniem jest ugoda pozasądowa lub wyrok sądu – powiedział Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA | The Software Alliance w Polsce.

W 2017 roku BSA będzie także kontynuować działania mające na celu przeciwdziałanie przypadkom dystrybucji nielicencjonowanego oprogramowania za pośrednictwem portali aukcyjnych.

Zatrzymanie przez Policję na początku grudnia mieszkańca Ełku to jeden z licznych przykładów działalności przestępczej prowadzonej za pomocą portali aukcyjnych1. Właściciel firmy sprzedawał na portalu aukcyjnym oprogramowanie pochodzące z nielegalnego źródła, którego wartość oszacowano na ponad 200 tys. zł. Równie istotnym problemem jest to, że nielicencjonowane oprogramowanie jest oferowane i nabywane w przetargach w ramach postępowań o zamówienia publiczne. Takie przypadki także niestety nie należą do rzadkości. BSA będzie starało się pomóc jednostkom administracji publicznej unikać takich sytuacji lub maksymalnie ograniczyć podobne ryzyko – dodaje Witucki.

Działania edukacyjne BSA w Polsce

Oprócz działań prawnych, BSA prowadzi na całym świecie, w tym w Polsce, działania edukacyjne mające na celu promowanie najlepszych praktyk zarządzania oprogramowaniem SAM (Software Asset Management).

W ramach działań lokalnych, w 2016 roku BSA zorganizowała m.in. konferencję szkoleniową poświęconą zarządzaniu zasobami informatycznymi w kontekście cyberprzestępczości. Redukcja zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego to, obok optymalizacji kosztów uzyskania licencji do oprogramowania, największa korzyść płynąca z wdrożenia najlepszych praktyk SAM. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele liderów bezpieczeństwa informatycznego (Symantec, Microsoft), jak i funkcjonariusze wydziałów dw. z cyberprzestępczością KGP i KWP we Wrocławiu oraz przedstawiciele Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie tematyką konferencji, BSA udostępniła pod adresem sam-advantage.pl wystąpienia wszystkich prelegentów, jak również debatę pt. „Czy można się uchronić przed atakiem hackerskim?”. W serwisie można znaleźć też informacje na temat szkolenia online SAM Advantage, włącznie z możliwością rejestracji udziału. Jest to jedyne na świecie szkolenie, które w wyczerpujący sposób pozwala przyswoić wymagania normy ISO/IEC 19770-1.

Skala piractwa w Polsce

Z opublikowanego w 2016 roku badania BSA Global Software Survey2 wynika, że 48% oprogramowania w Polsce używa się bez wymaganych licencji. Pomimo, że na przestrzeni ostatnich sześciu lat skala nielicencjonowanego oprogramowania w Polsce zmniejszyła się o 6%, to nadal jest wysoka w porównaniu ze średnią światową na poziomie 39%, czy średnią w UE wynoszącą 29%.