SpeedUp Energy Innovation inwestuje w niemiecką spółkę Solytic

Berliński startup Solytic rozwijający technologię monitoringu oraz diagnostyki małych i średnich instalacji fotowoltaicznych pozyskał blisko 2 miliony euro finansowania od polskiego, należącego do SpeedUp Group, funduszu SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój produktu i opracowanie technologii opieki nad instalacjami fotowoltaicznymi, wykorzystującej AI. Rozwiązanie nie tylko pomaga lepiej dbać o bezpieczeństwo swojej instalacji, ale również ułatwia  zarządzanie jej naprawami, zwiększając dzięki temu zwrot z inwestycji.

Solytic działający od 2017 roku zbudował silną pozycję na niemieckim rynku fotowoltaicznym, tworząc system do monitorowania i analizy paneli PV. Dzięki rozwiązaniu berlińskiego zespołu zarówno firmy oferujące instalacje, jak i ich klienci, mają dostęp do analizy instalacji w czasie rzeczywistym, a także mogą zwiększyć samą żywotność paneli. Firma współpracuje z takimi międzynarodowymi markami jak Kostal czy Vaillant. Wspólnie z partnerami Solytic monitoruje już ponad 180 000 instalacji fotowoltaicznych,w trybie ciągłym przetwarzając ogromną ilość danych. W najbliższych miesiącach spółka planuje rozpocząć działalność w naszym kraju, a już teraz aktywnie poszukuje partnerów wśród firm instalujących panele fotowoltaiczne.

Rozwiązanie Solytic opierające się o monitoring PV staje się szczególnie przydatne po kilku latach działania instalacji. Wówczas kilkuprocentowe spadki efektywności mogą się szybko kumulować w wieloprocentowe spadki zwrotów z inwestycji. Jest to wyzwanie, które możemy w tym momencie szczególnie zaobserwować na rynkach zachodnich, jak np.  Niemcy, gdzie instalacje fotowoltaiczne stały się popularnym źródłem energii nieco wcześniej, niż w Polsce. Na naszym rodzimym rynku problem ten stanie się istotny i uporczywy  na przestrzeni kilku najbliższych lat, lecz już teraz staje się sporym wyzwaniem dla części właścicieli instalacji

Spółka w pierwszej kolejności rozwijała system monitoringu oferowany w modelu SaaS. W chwili obecnej intensywnie rozwijana jest platforma Solytic 2.0, w której zautomatyzowany został proces przyłączania, a większy nacisk  przełożony został na rozwój narzędzia analitycznego celem wprowadzenia i udoskonalanie systemu rozpoznania usterek. Obecnie zespół Solytic pracuje nad budową systemu AI, który, z uwzględnieniem uwarunkowań indywidualnych takich jak np. model inwertera, typ instalacji, czy szerokość geograficzna i nasłonecznienie, potrafi automatycznie wskazać czy instalacja funkcjonuje prawidłowo i czy można dokonać jej usprawnień.

Producenci zyskają przede wszystkim na platformie analitycznej w systemie white-label co podniesie ich atrakcyjność w oczach klientów oraz zlikwiduje potrzebę opracowywania tego typu rozwiązania wewnątrz ich podmiotów. Z drugiej strony, odbiorca końcowy instalacji otrzyma system redukujący straty i pomagający kontrolować efektywność, a także tworzony przez spółkę marketplace zapewniający łatwość serwisowania instalacji.

Nasze rozwiązanie zyskuje ogromną przewagę ze względu na szerokie korzyści oferowane zarówno producentom, jak i ich klientom. Obecnie najpopularniejszymi narzędziami do monitoringu są systemy oferowane przez producentów paneli PV lub komplementarnych do paneli inwerterów. Są to systemy o ograniczonej funkcjonalności, które dostarczają głównie podstawowe parametry efektywności instalacji. Producenci hardware nie posiadają kompetencji i silnej ekspertyzy w rozwoju oprogramowania. W związku z tym stosowanie systemu Solytic, zamiast ich podstawowego systemu, pozwala zwolnić firmę z konieczności budowy skomplikowanego oprogramowania jedynie na własne potrzeby, a przy tym zapewnić odbiorcom końcowym produkt lepszej jakości. Warto wspomnieć, że w trakcie rozwoju systemu do monitoringu i analizy paneli PV ponosimy koszty nie tylko budowy narzędzia,  lecz także znacznie przewyższające je koszty utrzymania. – wylicza korzyści rozwiązania Johannes Burgard CEO & Co-Founder Solytic

Firmy budujące duże instalacje fotowoltaiczne mogą sobie pozwolić na zatrudnienie  analityków monitorujących działania instalacji i rozumiejących kiedy należy dokonać odpowiednich napraw. Dla mniejszych instalacji PV, o mocy od kilku do kilkudziesięciu KWP, jest to oczywiście działanie całkowicie nieekonomiczne. To do tego typu klientów oraz instalatorów którzy się nimi opiekują kierujemy nasze narzędzie. Dzięki naszemu rozwiązaniu, które działa w tle, właściciele instalacji otrzymują inteligentne powiadomienia na temat sprawności działania systemu i sugestie gdy należy dokonać napraw lub usprawnień. Można więc powiedzieć, że Solytic dostarcza usługę analityka PV w postaci oprogramowania. Warto tutaj też dodać, że Niemczech samych instalacji mniejszych niż 10KWP jest kilkaset tysięcy i liczba ta cały czas rośnie. Z dużym zainteresowaniem zaczęliśmy spoglądać na rynek Polski, który choć mniejszy, staje się porównywalny do niemieckiego pod kątem liczby małych instalacji. Partnerstwo ze SpeedUp doskonale wpisuje się w naszą strategię i dostarcza nam nie tylko kapitału na dalszą ekspansję, ale też wiedzy na temat rynków Europy Centralnej i Wschodniej. – komentuje Johannes Burgard CEO & Co-Founder Solytic. W chwili obecnej największy nacisk kładziemy na prace związane z rozwojem modelu analityki funkcjonowania instalacji paneli. Monitorujemy ponad 180 000 niezależnych, rozproszonych instalacji PV, co przekłada się na ogromną, przekraczającą 70 TB bazę danych, które w czasie rzeczywistym dostarczane są do systemu analizującego. Liczymy więc oczywiście również na możliwość powiększenia naszego zespołu o specjalistów z Polski w takich obszarach jak inżynieria oprogramowania oraz  data science –  dodaje Burgard.

Podstawowym zadaniem oprogramowania Solytic jest zwiększanie efektywności instalacji PV. W efekcie przekłada się to na zwiększoną ilość wyprodukowanej czystej energii. Rozwiązanie wpisuje się w założenia Komisji Europejskiej ze względu na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez usprawnianie działania systemów produkujących energię elektryczną bezemisyjnie. Dodatkowym celem niemieckiej spółki jest popularyzacja instalacji fotowoltaicznych poprzez zmniejszenie niedogodności związanych z jej posiadaniem. Dzięki temu Solytic chce zachęcić nowych klientów, a tym samym podnieść liczbę instalacji fotowoltaicznych w Europie, wspierając rozwój produkcji energii elektrycznej przyjaznej dla środowiska.

Solytic operuje na szybko rozwijającym się rynku rozproszonej fotowoltaiki. Rynek ten przez ostatnie lata przynosił coraz większe zyski dla producentów oraz instalatorów paneli PV. Dzięki temu na rynku powstało wiele firm software’owych jak np. Aurora Solar, której wartość szacowana jest nawet na 2 miliardów dolarów, a która pomaga zautomatyzować proces projektowania instalacji PV. Co więcej, według BloombergNEF[1] całkowity koszt wytworzenia jednej 1 MWh energii elektrycznej z nowego projektu (biorąc pod uwagę koszty rozwoju, budowy i wyposażenia, finansowania, surowców, eksploatacji i utrzymania – eng. levelized cost of energy) jest globalnie najniższy dla PV solar i zmniejszył się ponad pięciokrotnie przez ostatnie dziesięć lat. – komentuje Bartłomiej Gola, Partner Zarządzający SpeedUp Energy Innovation. Co prawda instalacje fotowoltaiczne wymagają mniejszego wysiłku utrzymania niż np. instalacje wiatrowe. Natomiast już po pierwszych kilku latach, brak monitoringu i prac utrzymaniowych nawet w przypadku najmniejszych instalacji może znacznie zmniejszyć zwrot z inwestycji. Solytic wywodzi się z rynku Niemieckiego, gdzie ten problem stał się już niezwykle istotny. U naszych zachodnich sąsiadów dużą dynamikę powstawania nowych instalacji odnotowano w latach 2010-2015, a co za tym idzie wiele instalacji ma już wiek wynoszący przynajmniej 5 lat. Z tego powodu Niemcy były doskonałym miejscem do rozwoju tego typu technologii. W Polsce i innych krajach regionu problem ten będzie stawał się coraz istotniejszy w ciągu najbliższych lat i wierzymy, że Solytic będzie posiadał najlepsze możliwe na rynku rozwiązanie – dodaje Gola.

W ciągu najbliższego roku spółka planuje dojść do poziomu  260 000 jednostek PV przyłączonych do platformy. Solytic jest w trakcie procesu pozyskiwania rundy B finansowania, które ma jej pozwolić na dalsze skalowanie globalnie. Spółka obecnie jest liderem na rynku niemieckim i planuje wzmocnić swoją obecność na innych rynkach, szczególnie w UE i USA.

[1] https://about.bnef.com/blog/scale-up-of-solar-and-wind-puts-existing-coal-gas-at-risk/#_ftnref1