Split payment – w przeciągu 2-3 lat z mechanizmu podzielonej płatności skorzysta do 80% firm

Urzędy skarbowe bedą mogły łatwiej i szybciej kontrolować rachunki przedsiębiorców. W tym roku wprowadzona zostaje zmiana podatkowa dotycząca VAT, która oznacza wprowadzenie w Polsce nowych zasad obrotu gospodarczego. A chodzi o split payment, czyli zasadę podzielonej płatności.

W ocenie Ministerstwa Finansów wprowadzenie mechanizmu split payment pozwoli uszczelnić polski system podatkowy. To rozwiązanie ma polegać na rozdzieleniu płatności za faktury na dwa konta. Na pierwsze trafiać będzie wartość netto, z kolei na drugie – należny podatek VAT.

Aktualnie należność brutto jest w całości przelewana na wskazane przez dostawcę konto, który potem odprowadza podatek do urzędu skarbowego. W przypadku split payment przelew także ma być jeden, ale środki będą automatycznie dzielone między „normalne” konto firmy tam trafi płatność netto) a konto VAT-owskie, gdzie trafiać będzie ten podatek. Co istotne, ten drugi rachunek będzie mógł być wykorzystany jedynie do przelewów VAT dla innych kontrahentów lub fiskusa.

– Split payment stwarza zachęty dla naszych kontrahentów, to oni zyskują – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Tomczykowski, partner zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – Będą mogli skorzystać ze skróconego do 25 dni terminu zwrotu VAT, a także zostaną wyłączeni z zakresu stosowania odpowiedzialności solidarnej na przykład w przypadku niezawinionego zaangażowania w karuzele podatkowe.

Ministerstwo Finansów planuje, że w pierwszym roku ze split payment skorzysta 30 proc. przedsiębiorców, ale w drugim już 80 proc. Dlaczego aż tak wielu?

– Bo to jest wartość pieniądza w czasie – wyjaśnia mec.Paweł Tomczykowski.