Spółka B-Act ogłasza plany wejścia na rynek NewConnect

NewConnect

-Act, spółka inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych ogłasza plany wejścia na rynek NewConnect. Będzie to ważny krok w strategii rozwoju firmy, który umożliwi bardziej kompleksową realizację projektów zarówno na polskim rynku, jak i na terenie Ukrainy. Władze spółki przewidują, że do debiutu powinno dojść w pierwszej połowie 2024 roku.

B-Act, w ramach przygotowań do debiutu, podpisała umowy z Grupą INC, która będzie odpowiedzialna za wprowadzenie spółki na NewConnect. Sam debiut na rynku giełdowym został zaplanowany na pierwszą połowę 2024 roku. Władze spółki planują, że debiut poprzedzi oferta publiczna, do której powinno dość jeszcze w tym roku.

– Wejście na rynek NewConnect, a także pozyskanie kapitału to dla nas istotny element realizacji strategii rozwoju. Pomimo trwających działań wojennych za naszymi wschodnimi granicami, nie tylko kontynuujemy wcześniej rozpoczęte projekty, ale również pozyskujemy nowe zlecenia. To daje nam dobrą pozycję startową w momencie, gdy na rynku ukraińskim zacznie pojawiać się jeszcze więcej projektów związanych z odbudową Ukrainy. Nowe projekty to konieczność wzmocnienia kapitałowego, w czym pomocny może okazać się rynek giełdowy – komentuje Adam Białachowski,  prezes B-Act.

W perspektywie końca tego roku, spółka planuje przeprowadzenie oferty publicznej. Pozwoli to  pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację projektów w Polsce oraz rozwój międzynarodowy..

– Oprócz Ukrainy i Polski stale pozyskujemy zlecenia na innych rynkach. Na swoim koncie mamy projekty m.in. w Ameryce Południowej i Azji. Szczególnie kraje arabskie Bliskiego Wschodu są dla nas ciekawych region ze względu na wiele inwestycji infrastrukturalnych i duży kapitał zaangażowany w budowę nowych obiektów. Wierzymy, że obecność na NewConnect otworzy przed nami nie tylko nowe możliwości finansowe, ale zwiększy rozpoznawalność firmy i przyczyni się do jeszcze szybszego wzrostu  spółki – zaznaczył Adam Białachowski.

Spółka w 2022 r. osiągnęła ponad 13,8 mln PLN przychodów, co w porównaniu z 2019 r., kiedy wyniosły 4,7 mln PLN, oznacza blisko trzykrotny wzrost. Ukraina jest drugim co do wielkości rynkiem, a wygenerowane na nim przychody stanowią ok. 20 proc. całości. B-Act prowadzi swoją działalność głównie w Europie, ale również realizuje projekty w Brazylii czy na Bliskim Wschodzie, m.in. biorąc udział przy budowie stadionu na mundial w Katarze. Największa część przychodów pochodzi z kontraktów realizowanych na polskim rynku.