Spółka CPK przedstawiła standardy Kolei Dużych Prędkości

Mikołaj Wild
Mikołaj Wild, prezes CPK

Centralny Port Komunikacyjny przedstawił standardy Kolei Dużych Prędkości, opracowane z Instytutem Kolejnictwa i we współpracy z partnerami zagranicznymi. Są one niezbędne do projektowania i budowy tzw. szprych w ramach systemu kolejowego CPK, który będzie spójny z inwestycjami kolejowymi prowadzonymi i planowanymi przez kraje sąsiadujące z Polską.

Tę informację przedstawił pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wspólnie z prezesem spółki CPK Mikołajem Wildem podczas seminarium „Jak Inicjatywa Trójmorza może wpłynąć na rozwój polskiej kolei?” z udziałem m.in. wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego, pełnomocnika rządu ds. inicjatywy Trójmorza Pawła Jabłońskiego i członka zarządu PKP S.A. Rafała Zgorzelskiego.

Wytyczne dla szybkich kolei w 31 tomach

Standardy pozwolą zapewnić zachowanie jednolitych parametrów technicznych dla linii projektowanych w różnym czasie przez różne podmioty: spółkę CPK, wykonawców dokumentacji projektowej (studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych), firmy budowlane (projekty wykonawcze) i inne instytucje z branży transportowej, w tym spółki Grupy PKP.
standardy szybkich kolei

– Bez standardów technicznych KDP, nie dałoby się efektywnie projektować ani budować linii kolejowych dużych prędkości, czyli tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i planowanego lotniska – mówi wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. – To bardzo ważny krok w ramach realizacji części kolejowej programu inwestycyjnego CPK, która jest już zaawansowana. Dla kilkuset kilometrów planowanych linii dobiegają już końca inwentaryzacje przyrodnicze, trwa też opracowywanie studiów wykonalności – podkreśla.

Specjalistyczne opracowanie „Standardy techniczne: szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej CPK – wytyczne projektowania” po wydrukowaniu liczy 31 tomów.

– To przełomowy moment: wprowadzamy standardy techniczne KDP jako pierwsza inwestycja w Polsce. Ich beneficjentami będzie szerokie grono instytucji i firm branży kolejowej. Standardy stanowią zbiór specjalistycznych danych niezbędnych dla producentów materiałów i urządzeń wykorzystywanych na kolei, dla producentów taboru kolejowego i dla przewoźników kolejowych. Standardy zapewnią też spójność infrastruktury KDP z systemami działającymi lub planowanymi w krajach sąsiednich – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Szprychy CPK a inwestycje kolejowe za granicą

Inwestycje kolejowe CPK wpisują się w priorytety Inicjatywy Trójmorza, która obejmuje 12 krajów UE w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego.

 • Czechy
  Na południe od Polski spółka CPK ściśle współpracuje ze Správą železnic czyli czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej. Współdziałanie dotyczy połączeń transgranicznych w standardzie KDP: zarówno Katowice – Ostrawa (szprycha nr 7) i Wrocław – Wałbrzych – Praga (szprycha nr 9).Dla połączenia transgranicznego z Wrocławia do Pragi CPK i Správa železnic koordynują działania dotyczące prac studialnych (po obu stronach granicy przygotowywane są skoordynowane studia wykonalności, czyli dokumentacja przedprojektowa).Dla odcinka Katowice – Ostrawa, od ubiegłego roku trwają inwentaryzacje przyrodnicze, a od lipca tego roku prace przygotowawcze w ramach studium wykonalności. Analizy dotyczą też odcinka po czeskiej stronie granicy, a po wykonaniu zostaną Czechom udostępnione. Trasa CPK Katowice-Ostrawa to etap inicjatywy budowy KDP dla Grupy Wyszehradzkiej (V4) zainicjowanej przez rządy krajów Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
 • Kraje bałtyckie
  Tzw. Rail Baltica, która prowadzi do Polski ze strony krajów bałtyckich, to transgraniczna trasa kolejowa, będąca elementem transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T. Inwestycja współfinansowana przez UE połączy torem o zachodnim, europejskim rozstawie szyn Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki.Po polskiej stronie trasa jest elementem tzw. szprychy nr 3 przez Ełk, która jest dostosowywana do standardu dużych prędkości przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Te prace są skoordynowane z działalnością inwestycyjną CPK i wpisują się w docelowy układ sieci kolejowej w Polsce.
 • Niemcy
  Inwestycje kolejowe CPK wpisują się też w sieć szybkich połączeń po zachodniej stronie granicy. Dzięki budowie linii kolejowej nr 85 Warszawa-CPK-Łódź-Sieradz-Poznań o standardzie KDP, czyli fragmentu tzw. igreka, przejazd z Warszawy do Berlina skróci się o ok. 40 minut (dalej z Poznania w stronę Niemiec trasa prowadzi odcinkiem, którego modernizacja jest w gestii spółki PKP PLK).Linia ta wchodzi w skład transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T Morze Północne – Morze Bałtyckie, a więc zgodnie z założeniami UE, powinna powstać do 2030 roku.
 • Ukraina
  Infrastrukturalne zbliżenie jest też możliwe na wschodzie. Szprycha nr 5 Trawniki-Zamość-Bełżec, dla której spółka CPK zleca obecnie studium wykonalności, prowadzi w rejon przygraniczny. W przypadku zainteresowania strony ukraińskiej, które jest wstępnie deklarowane, możliwa byłaby wspólna transgraniczna inwestycja, w wyniku której linia dużych prędkości zostałaby przedłużona m.in. do Lwowa.

Spółka CPK planuje w ramach 30 zadań inwestycyjnych budowę prawie 1800 km nowych linii kolejowych o standardzie KDP – z prędkością projektową 250-350 km/h (w zależności od odcinka). Te linie mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. Dla większości z nich trwają prace przygotowawcze: inwentaryzacje przyrodnicze i studia wykonalności.