Business Intelligence – czym jest i co może wnieść do Twojego biznesu?

Business Intelligence – czym jest i co może wnieść do Twojego biznesu

Efektywne zarządzanie firmą wymaga skoordynowania ze sobą wielu działań. W tym celu firma musi na bieżąco gromadzić i analizować dane. Na ich podstawie tworzone są raporty, prognozy i wizualizacje, które pomagają w tworzeniu długofalowych strategii działania. Business Intelligence to zaawansowane narzędzie, które przekształca dane w użyteczne informacje biznesowe. Do czego można je wykorzystać?

Analiza danych jest niezbędna do kontrolowania efektywności wielu obszarów funkcjonowania firmy. Z tego powodu znajduje zastosowanie w finansach, marketingu, sprzedaży, produkcji oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. BI Business Intelligence to doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy, która gromadzi dużą ilość danych. Kiedy warto zdecydować się na wdrożenie systemu BI?

W jakich obszarach biznesu można wykorzystać system Business Intelligence?

Firmy nieustannie zbierają dane dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności. Mogą to być dane dotyczące:

  • wynagrodzeń,
  • transakcji finansowych,
  • liczby sprzedanych produktów,
  • liczby pacjentów lub klientów,
  • liczby wyprodukowanych wyrobów,
  • i wiele innych.

W dobie postępującej cyfryzacji coraz więcej danych podlega procesowi digitalizacji, co oznacza, że są wprowadzane do systemu komputerowego i przechowywane w formie plików w pamięci komputerów. Digitalizacja danych znacząco ułatwia ich analizowanie. W takim wypadku przy użyciu odpowiedniego narzędzia analitycznego można monitorować trendy rynkowe, dokonywać oceny ryzyka, śledzić ruch na stronie internetowej czy analizować zachowania klientów.

Uzyskane w ten sposób informacje są następnie wykorzystywane do wprowadzania niezbędnych działań naprawczych, optymalizacji procesów lub zredukowania kosztów związanych z danym obszarem funkcjonowania firmy.

Zalety wdrożenia systemu typu Business Intelligence

Wdrożenie systemu typu Business Intelligence w firmie niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala kontrolować wszystkie istotne dane w czasie rzeczywistym i szybko reagować na wszelkie niepokojące sygnały. System Business Intelligence porządkuje dane w sposób czytelny, według jasno określonych kryteriów. Korzystanie z tego rozwiązania umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych analiz do niezbędnego minimum.

System BI integruje dane z różnych obszarów. Z pomocą tego systemu informacje można ze sobą porównywać. Tworzenie różnego rodzaju wizualizacji i zestawień to duże ułatwienie dla kadry kierowniczej. Graficzne przedstawienie danych pozwala trafnie ocenić bieżące procesy zachodzące w firmie. Dzięki systemowi Business Intelligence wszystkie dane są zgromadzone w jednym miejscu, a dostęp do nich jest szybki i bezproblemowy.

Wdrażanie systemu Business Intelligence to złożony proces, który warto powierzyć specjalistom. Dostawca narzędzia dostosuje jego funkcje do potrzeb Twojej organizacji i zintegruje system z innymi istotnymi bazami danych. System BI ułatwia zarządzanie firmą, pozwala zoptymalizować wiele procesów jednocześnie, a tym samym może pomóc firmie w uzyskaniu lepszych wyników finansowych.