Sprzedaż danych napędza rozwój Cloud Technologies

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, jeden z największych dostawców danych na świecie, rośnie szybciej niż rynek. W grudniu 2023 r. sprzedaż danych do kluczowych klientów wzrosła o 11 % r/r. Dwucyfrowe tempo wzrostu notowana na GPW spółka technologiczna zawdzięcza efektywnej realizacji strategii rozwoju na lata 2023-2025, której fundamentem jest wzrost organiczny. Jednocześnie Cloud Technologies, które posiada informacje o 5 mld użytkowników z ponad 200 rynków na całym świecie, planuje zwiększyć zakres wykorzystania posiadanych danych. Znalezieniu nowych zastosowań, m.in. na potrzeby rozwoju systemów sztucznej inteligencji, służy program Data Seed kierowany do startupów i zespołów projektowych.

– Dynamika sprzedaży grudniu 2023 r i w całym ubiegłym roku potwierdza, że mimo wysokiej bazy utrzymujemy wzrosty sprzedaży danych i potrafimy efektywnie realizować naszą strategię rozwoju. Rośniemy szybciej niż rynek i nadal mamy potencjał do wzrostu. Jesteśmy beneficjentami procesów digitalizacji reklamy i transformacji całego sektora. Ponadto, rozwojowi naszego biznesu sprzyja rozwój systemów sztucznej inteligencji, który generuje większe zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane. Niezależnie od tego, motorem wzrostu może się dodatkowo stać innowacyjne wykorzystanie danych w nowych obszarach, np. na potrzeby AI. Takich między innymi rozwiązań szukamy w ramach skierowanego do startupów programu Data Seed – podkreśla Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. 

Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies i jest wyrażony w USD. Około 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA, który jest jednym z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie. Według prognoz eMarketera globalne wydatki na reklamę online będą rosły co najmniej do 2027 roku w tempie dwucyfrowym, a udział reklamy online w całkowitych wydatkach na reklamy sięgnie 74%.

Dynamicznie rośnie przy tym udział w reklamie online modelu bazującego na danych, czyli programmatic. W USA – kluczowym dla Cloud Technologies rynku – według prognoz eMarketera wydatki na reklamę programmatic będą w tym roku stanowić 90% wszystkich wydatków reklamowych na cyfrowe reklamy display’owe, a udział  programmatic w rynku reklamy w USA w 2024 roku wzrośnie o 15% r/r. Z kolei z danych z raportu agencji badawczej Grand View Research wynika, że prognozowana wartość światowego rynku AdTech, na którym działa Cloud Technologies, wzrośnie do 2,4 tryliona USD w 2030 roku, co oznacza CAGR na poziomie 13,7% w okresie 2023-2030. Cloud Technologies, która dzięki autorskiej technologii stworzyła chmurę danych z informacjami o 5 mld użytkowników z ponad 200 rynków na całym świecie, ma potencjał, by dalej rosnąć na tym perspektywicznym rynku.

Celem strategicznym Cloud Technologies w perspektywie 2023-2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji nowej strategii spółka zamierza przeznaczyć do 100 mln PLN w latach 2023 – 2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie do 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, z czego 125 000 akcji zostało już nabytych w ramach skupu akcji własnych, który został zrealizowany w grudniu 2023 roku. Jednocześnie Zarząd Cloud Technologies zarekomendował ustanowienie polityki dywidendowej, z dywidendą w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. 30 czerwca br. spółka wypłaciła z zysku netto za 2022 rok dywidendę w łącznej wysokości 4,6 mln zł, co oznaczało 1 zł dywidendy na akcję.