Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w relacji r/r spadła o 0,8 proc. W relacji miesiąc do miesiąca sprzedaż również spadła o 1,1 proc. Średnioroczny poziom handlu detalicznego w 2023 r. był niższy o 1,8 proc. w porównaniu do 2022 r.

Pogorszenie koniunktury w handlu detalicznym następuje pomimo spadającej inflacji, co sugeruje, że kupujący nadal obawiają się wydawać. Gospodarstwa domowe są ostrożne w swoich wydatkach, niepewność co do przyszłej sytuacji się utrzymuje.

Dane o PKB pokazują, że strefa euro uniknęła recesji, lecz pozostaje w stagnacji. Oczekiwanego odbicia w sprzedaży detalicznej jeszcze nie ma, a bez mocnego konsumenta trudno będzie o wzrost. Być może kolejny rok przyniesie ożywienie w sprzedaży detalicznej – inflacja spada, a EBC powoli przymierza się do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski