Średnie ceny nowych samochodów w Polsce w czerwcu 2015 r. wzrosły o 5,4% m/m oraz o 4,4% r/r.

Samar DNB indeks cen nowych samochodów na polskim rynku wzrósł w czerwcu br. średnio o 5,4% m/m, ale wzrost ten nastąpił po uprzednim spadku w maju o 5% m/m. W ujęciu rocznym indeks wzrósł w czerwcu średnio o 4,4% r/r, co oznacza wzrost dynamiki w porównaniu z okresem luty-maj br., gdy miały miejsce relatywnie niewielkie zmiany indeksu.

0

Indeks a poszczególne koncerny

Tendencje w sprzedaży poszczególnych koncernów motoryzacyjnych są zróżnicowane. Analizie poddawanych jest 8 koncernów, które odpowiadają za 91% sprzedaży w Polsce, tj. Volkswagen, PSA, Toyota, Renault, Opel, Nissan, Hyundai oraz Ford. Spośród nich najsilniej wzrósł indeks w przypadku Toyoty (o 16,9% r/r). Wzrost indeksu aut Grupy VW wyniósł 8,7%. Zbliżoną do średniej dynamiki za czerwiec, która wyniosła 4,4%, miał indeks cen aut firm: PSA (4,6%), Renault (5,4%) i Opel (5%). Wśród pozostałych wyróżnionych koncernów motoryzacyjnych obserwowaliśmy spadek wartości indeksu: Nissan o 10,8% r/r, Hyundai o 2,3% r/r oraz Ford o 0,7% r/r. Pomimo więc największej wagi koncernu Volkswagena w indeksie (27%) – słabsza dynamika zmian indeksu pozostałych koncernów wyhamowała w czerwcu wzrost jego ogólnego poziomu.

Indeks a średnie wynagrodzenie

Średnie ceny samochodów w salonach wykazują dość silny związek z dynamiką przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W czerwcu 2015 r. skumulowany indeks dla cen aut wyniósł 179,2 (a więc wartość indeksu była o 79,2% wyższa niż średnio w 2004 r.), zaś dla płac – 173,7 (o 73,7% wyższa). Skumulowany indeks inflacji w analogicznym okresie wyniósł 130,3% (o 30,3% wyższe ceny towarów i usług konsumpcyjnych). Największy skumulowany wzrost indeksu miał miejsce w przypadku aut koncernu Hyundai (o 133%), Volkswagen (o 106,6%) i Toyota (o 95,8%) a najniższy wzrost koncernu PSA (13,4%) i Renault (o 51,2%). Skumulowany indeks aut koncernu Nissan utrzymał tendencję spadkową. W porównaniu do roku 2004 spadek wyniósł 14,1%.

Indeks a struktura rynku nowych samochodów

Warto zauważyć związek pomiędzy średnią ważoną ceną sprzedanych samochodów, a strukturą rynku: rośnie ona wraz ze wzrostem udziału klientów instytucjonalnych w rynku sprzedaży nowych samochodów. W czerwcu 2015 roku średnia ważona cena samochodu dla całego rynku wyniosła 93 923 zł (+1,15% w stosunku do maja 2015r.), w przypadku klientów indywidualnych – 77 659 zł (+0,81% m/m), a firm – 101 218 zł (+0,47% m/m). W pierwszym półroczu 2015 roku: cena ważona dla całego rynku wyniosła 90 570 zł (+3,34% r/r), dla klientów indywidualnych – 75 311 zł (-1,00% r/r), a dla firm – 100 160 zł(+4,66%).

Czytaj również:  2018 rok przełomowy dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Rynek czeka na ustawę i prototyp pierwszego elektrycznego auta rodzimej produkcji

W czerwcu 2015 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 30,95%. Udział firm osiągnął rekordowy poziom 69,05%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w bazie CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może charakteryzować się jeszcze większą nierównowagą, ze wskazaniem na przewagę klientów instytucjonalnych. Fakt ten niekoniecznie świadczy o rosnącym zainteresowaniu zakupami firm, a raczej o małym popycie na samochody wśród klientów indywidualnych.

O indeksie: