Stopy procentowe bez zmian

NBP Narodowy Bank Polski

RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionych poziomach. Dosyć podobnie powiedzieć można o komunikacie Rady po posiedzeniu, który jest bliźniaczo podobny do tego majowego. Tym razem jednak został poparty wyraźnym spadkiem ostatniego odczytu inflacyjnego.

Gorsza koniunktura, spadek PKB oraz konsumpcji, obniżenie dynamiki kredytu to wewnętrze czynniki dezinflacyjne. Jest również gorzej w gospodarce, czyli inflacja spada. Kiedy dołożymy do tego globalny spadek cen surowców oraz silne umacnianie złotówki (zdaniem NBP spójne z fundamentami naszej gospodarki) – zyskujemy pełen obrazek „raju dezinflacji”.

NBP też kolejny raz dokonał rozróżnienia na EBC i FED oraz banki centralne Europy Środkowo-Wschodniej. Ale! Pomimo tego próżno doszukiwać się wskazówek, co do dalszych decyzji monetarnych. Na zachodzie podwyższają, na wschodzie bez zmian.

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski