Stopy procentowe w Polsce bez zmian

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Stopy procentowe w Polsce pozostały na niezmienionych poziomach. A zgodnie z zapowiedziami z ostatniej konferencji NBP prawdopodobnie i do kolejnej projekcji inflacji (marzec przyszłego roku) pozostanie w trybie „stand-by”.

Globalna, ale też lokalna (polityczna i fiskalna) niepewność wciąż „obowiązuje” i nie zmniejszyła się od ostatniego posiedzenia. Kwestią otwartą wciąż pozostając chociażby perspektywy wygaszania działań osłonowych przez przyszły rząd (m.in. powrót VAT-u na żywność czy „urealnienie” cen energii w połowie przyszłego roku).

NBP odnotowuje też spadek cen surowców, odbudowę łańcucha dostaw czy globalne osłabienie gospodarcze. Z lokalnych czynników dezinflacyjnych NBP podkreśla spójne z fundamentami polskiej gospodarki umacnianie się złotówki.

W otoczeniu przyśpieszającej za sprawą konsumpcji prywatnej gospodarki, solidnej aktywności inwestycyjnej i niepewności w kwestiach fiskalnych i regulacyjnych RPP prawdopodobnie pozostanie bardziej ostrożna w ocenie perspektyw inflacji w Polsce. A tym samym w kwestii potencjalnych obniżek stóp procentowych w przyszłym roku.

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski