STS Holding S.A. – Cena Ostateczna w ofercie publicznej została ustalona na 23zł za akcję

Mateusz Juroszek STS Holding
Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding

Grupa STS („Grupa”) – grupa kapitałowa, na czele której stoi STS Holding S.A. („STS Holding”, „Spółka”), największy bukmacher w Polsce[1] działający w oparciu o autorską technologię – ogłasza, że Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych została ustalona na poziomie 23zł za jedną akcję. Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych wynosi 46 874 998 (w tym 42 613 636 Akcji Sprzedawanych oraz 4 261 362 Akcji Dodatkowego Przydziału), czyli 30% kapitału zakładowego STS Holding S.A. Oznacza to, że wielkość Oferty wynosi ok. 1,1 mld zł.

Grupa jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce[2], który działa również na skalę międzynarodową dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez Grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

STS to silna marka, którą razem z całym zespołem budujemy już trzecią dekadę. Jesteśmy niekwestionowanym liderem rodzimej branży bukmacherskiej, która odnotowuje bardzo silny wzrost organiczny. Wierzymy, że dzięki posiadanym przewagom konkurencyjnym Grupa będzie nadal rozwijać się szybciej niż rynek, dzięki czemu będzie docierać do coraz większej liczby nowych klientów. Zbliżający się debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to ważny etap naszego rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie do akcjonariatu zróżnicowanej grupy inwestorów z Polski, Europy i świata, pozyskanych w trakcie IPO. Razem będziemy uczestniczyć w dalszym rozwoju firmy opartym na realizowanej strategii mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Podsumowanie oferty publicznej

  • Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych została ustalona na poziomie 23zł za jedną akcję
  • Całkowita wielkość Oferty to ok. 1,1 mld zł, natomiast kapitalizacja spółki wynikająca z Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych to ok. 3,6 mld zł.
  • Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych wynosi 46 874 998 (w tym 42 613 636 Akcji Sprzedawanych oraz 4 261 362 Akcji Dodatkowego Przydziału), czyli 30% kapitału zakładowego STS Holding S.A.
  • Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym została ustalona na 1 890 000 (ok. 4% Akcji Oferowanych), natomiast 44 984 998 Akcji Oferowanych zostanie zaoferowanych Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 96% Akcji Oferowanych).
  • Mateusz Juroszek, kluczowy akcjonariusz i prezes zarządu (wraz z rodziną), pozostaje dominującym akcjonariuszem Spółki, kontrolując 70% akcji, co odpowiada takiemu samemu procentowi ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
  • Przydział akcji oferowanych nastąpi 8 grudnia 2021 r.
  • Zakładany pierwszy dzień notowania akcji STS Holding S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych to 10 grudnia 2021 r.
  • Spółka, Oferujący oraz dwaj członkowie zarządu Spółki zostaną objęci umową typu lock-up – będzie ona obowiązywać przez 360 dni od dnia pierwszego notowania.
  • Goldman Sachs Bank Europe SE i UBS Europe SE działają jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP”) oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako Współprowadzący Księgę Popytu.
  • mBank i PKO BP pełnią rolę firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej akcji.

[1] Grupa działa na podstawie zezwoleń Ministra Finansów

[2] na podstawie szacunków opartych na danych Ministerstwa Finansów