Studia MBA online

biuro architekt

Osoby, które mają już pewne doświadczenie zawodowe (często na stanowiskach menedżerskich lub kierowniczych) i jednocześnie szukają sposobu na dalszy rozwój swojej kariery zawodowej, mogą rozważać podjęcie nauki na studiach MBA. Dla niektórych osób uczestniczenie w programie MBA może być jednak problematyczne np. ze względu na konieczność długich dojazdów na zajęcia. W takim przypadku rozwiązaniem mogą być studia MBA prowadzone online.

Studia MBA online? Tak, to możliwe

Programy MBA pozwalają uczestnikom na usystematyzowanie i poszerzenie swojej wiedzy, zdobycie kolejnych umiejętności, kontaktów biznesowych czy nowej perspektywy w kwestii zarządzania. Studia MBA kierowane są przede wszystkim do menedżerów niższego i średniego szczebla oraz właścicieli firm i osób zasiadających w zarządach przedsiębiorstw.

Nie da się jednak ukryć, że o ile uczestnictwo w programie MBA ma mnóstwo niepodważalnych zalet, o tyle dla wielu osób pewnym utrudnieniem może być konieczność dojazdu na zajęcia do siedziby uczelni, zwłaszcza, jeśli jest ona znacznie oddalona od miejsca zamieszkania potencjalnego uczestnika. Rozwiązaniem w takim wypadku mogą być studia MBA online. Taką propozycję ma w swojej ofercie Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz.

Cyfrowe innowacje i trendy w ramach programu MBA

MBA Management 4.0 w formule online to program kierowany do menedżerów, osób zarządzających i właścicieli firm, którzy chcą budować przewagę konkurencyjną, bazując na korzyściach, jakie niesie za sobą transformacja cyfrowa. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat najnowszych trendów warunkujących świat biznesu, a także mają szansę rozwinąć swoje umiejętności, jeśli chodzi o zarządzanie zróżnicowanym środowiskiem cyfrowym. Program MBA Management 4.0 obejmuje również machine learning i automatyzację, zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie czy wykorzystanie możliwości chmury obliczeniowej. Dzięki temu uczestnicy u zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności typowe dla wszystkich programów MBA, ale dodatkowo mają szansę dowiedzieć się, jak wykorzystywać zaawansowane technologie do osiągania celów organizacji.

Co ważne, zajęcia, mimo że prowadzone online, mają za zadanie maksymalnie zaktywizować grupę – są oparte na ćwiczeniach praktycznych, prezentacjach i dyskusjach, tak jak w przypadku zajęć prowadzonych w siedzibie uczelni. Tym samym uczestnicy nie tylko niczego nie tracą (w porównaniu do nauki na zjazdach stacjonarnych), ale dodatkowo oszczędzają czas, który musieliby spędzić na dojazdach oraz zdobywają wiedzę z zakresu cyfrowych innowacji.