Sukces strategii INTERSPORT – spektakularny wynik finansowy firmy

Marek Kaczmarek Prezes Zarządu Spółki firmy INTERSPORT Polska S.A.
Marek Kaczmarek Prezes Zarządu Spółki firmy INTERSPORT Polska S.A.

Rozwój i optymalizacja sprzedaży online, zmiana polityki cenowej o 180 stopni oraz budowa nowych zespołów w organizacji – to najważniejsze decyzje nowego zarządu INTERSPORT S.A, które pozwoliły osiągnąć spektakularny wynik finansowy w I półroczu roku obrotowego 2021/2022. Spółka po raz pierwszy od 5 lat osiągnęła zysk, który plasuje się na poziomie 623 tys. zł. Co więcej, przychody spółki ze sprzedaży netto wyniosły 106,5 mln zł – oznacza to wzrost od początku kwietnia br. do końca września br. o 30%. Wypracowana marża osiągnęła wynik 35,6 mln zł, co świadczy o zanotowanym wzroście o 51,1% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. To najlepszy wynik finansowy firmy od blisko dekady. O doborze skutecznej strategii i sukcesie mówi Marek Kaczmarek, który z końcem marca br. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki INTERSPORT Polska S.A.

Strategia sukcesu

Prezes Zarządu – Marek Kaczmarek – razem z kadrą zarządzającą rozpoczęli w marcu br. realizację nowej strategii dla spółki INTERSPORT S.A. Celem było m.in. poprawienie modelu biznesowego, który wpisze się w światowy trend omnichanelowego handlu detalicznego. Rekordowe wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 potwierdzają, że obrany kierunek działania jest skuteczny.

Dobre wyniki firmy Intersport są efektem szeregu działań, ale przede wszystkim konsekwencji i wytrwałości w realizowaniu nowej strategii. Opublikowane dane wskazują, że decyzje podjęte przez nowy zarząd w kwietniu dają efekty. Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., uzyskaliśmy zysk na poziomie 623 tys. zł (przy stratach z poprzednich lat na poziomie kilku milionów). To pierwszy raz od 5 lat, kiedy spółka może pochwalić się brakiem strat – odczytać to możemy jako klarowny sygnał potwierdzający dobry kierunek pracy. Co więcej, łączne przychody netto spółki ze sprzedaży wyniosły 106,5 mln zł i były wyższe o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (81,9 mln zł). Nasz wynik finansowy narasta od początku roku i w zależności od sytuacji na światowych rynkach dostaw, trend ten powinien się utrzymać – tłumaczy Marek Kaczmarek, Prezes Zarządu, INTERSPORT Polska S.A.

INTERSPORT S.A. wykorzystał swoją szansę i wychodzi na prostą. Zmiany kadrowe w ramach projektu #TEAMINTERSPORT, nowa polityka cenowa, a także rewolucja w sprzedaży online (wymiana platformy sklepu internetowego, nowe narzędzia e-marketingowe) – wszystkie te elementy umożliwiły skuteczny wzrost zainteresowania marką.

Co więcej, warto zwrócić uwagę wzrost innych wskaźników finansowych. Zanotowano poprawę marży do poziomu 35,6 mln zł (wzrost 51 proc. w odniesieniu do I półrocza roku obrotowego 2020/2021) w kanałach sprzedaży. Sukces osiągnięto także w obszarze sprzedaży e-commerce. W tym przypadku wzrost obrotów plasuje się na poziomie 28,4%.