Jak szybko odzyskać sprzęt od niewypłacalnego leasingobiorcy?

0
maszyny koparka

Leasing jest dziś jedną z popularniejszych form korzystania ze sprzętu w polskich firmach, zwłaszcza tego najkosztowniejszego. Jest korzystny dla leasingobiorcy – umożliwia rozliczenie podatku VAT oraz nie wymaga zaangażowania własnego kapitału. Co zrobić, jeśli jednak to my jesteśmy leasingodawcą, a nasz klient nie płaci nam rat zgodnie z umową? O zaletach leasingowego outsourcingu windykacyjnego opowiada Mateusz Panek, ekspert i Kierownik Działu Obsługi Zleceń Leasingowych Lindorff SA.

Zabezpiecz swój portfel i wizerunek

Niewypłacalny leasingobiorca może generować szereg problemów, z których najszybciej odczuwalnym jest zaburzenie płynności finansowej firmy. W momencie podpisania umowy leasingowej obie strony – leasingodawca i leasingobiorca – umawiają się na konkretne warunki. To zazwyczaj przekazanie danego sprzętu za ustalone miesięczne raty. Co zrobić, jeśli nasz kontrahent przestaje je płacić w terminie lub, co gorsza, w ogóle nie reguluje zaciągniętego zobowiązania? Powinniśmy wtedy podjąć kroki windykacyjne. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z usług firmy zewnętrznej. Po pierwsze, profesjonalne firmy windykacyjne dzięki profilowi swojej działalności mają dużo większe doświadczenie w egzekwowaniu należności niż wewnętrzne działy windykacyjne firm. Drugim aspektem korzystnym dla leasingodawcy jest brak bezpośredniego kontaktu firmy z leasingobiorcą. Wpływa to znacząco na wizerunek firmy ubiegającej się o swoje należności, gdyż mimo wszystko przeprowadzanie działań windykacyjnych wciąż budzi obawy. Z tego względu profesjonalne firmy windykacyjne kierują się szeregiem etycznych zasad, według których przeprowadzają windykację oraz okołowindykacyjne procesy biznesowe bez szkody wizerunkowej dla klienta.

Wiele firm także przy działaniach terenowych korzysta ze swoich wewnętrznych działów windykacyjnych, jednak te zazwyczaj nie dysponują bogatym doświadczeniem, a co za tym idzie skutecznością przeprowadzania podobnych procesów – mówi Mateusz Panek, ekspert i Kierownik Działu Obsługi Zleceń Leasingowych Lindorff SA. – Nasz Dział Obsługi Zleceń Leasingowych w Lindorff SA dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży. Powstał jako jedna z pierwszych struktur firmy. Tak „wiekowe” know-how jest dla klienta istotnym elementem wyboru organu windykującego, gdyż to od niego w dużej mierze uzależniona jest jakość, czas oraz skuteczność działań. Na przykład, jeśli zgłosi się do nas klient z potrzebą odbioru samochodu osobowego, to naszą „wizytówką” będzie ponad 15 tys. odebranych samochodów osobowych w historii firmy. W naszej branży każdy przypadek należy traktować indywidualnie – tylko takie podejście pozwala budować kulturę i system pracy w długoterminowym rozrachunku.

Przedmiotem windykacji w zakresie leasingu mogą być rzeczy, które różnią się nie tylko przeznaczeniem, ale także gabarytami i mobilnością. Oprócz samochodów osobowych to także ciągniki siodłowe, naczepy, sprzęt budowlany, przemysłowy czy rolniczy. Działania zakończone odbiorem lub zabezpieczeniem przedmiotu windykacji nie powinny trwać dłużej niż kilkanaście dni od chwili zlecenia. Działania windykacyjne można wtedy podzielić na kilka etapów:

  1. Rozpoczęcie windykacji terenowej, podczas której windykator musi dotrzeć do leasingobiorcy, a to często niełatwe zdanie – zwłaszcza, gdy zaprzestanie płacenia rat jest świadomą decyzją, a sam leasingobiorca utrudnia kontakt.
  2. Zabezpieczenie sprzętu – zadaniem windykatora jest sprawne i odpowiednie zbadanie przedmiotu, udokumentowanie działań oraz zabezpieczenie sprzętu do późniejszego transportu.
  3. Transport – zapewnienie transportu zabezpieczonego sprzętu oraz późniejsze magazynowanie go.
  4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia przedmiotu w przypadku braku odbioru lub spłaty.
Czytaj również:  Zmiany we władzach Konfederacji Lewiatan

Duże doświadczenie oraz umiejętność sprawnego przeprowadzenia windykacji na różnych płaszczyznach jest wynikiem indywidualnego podejścia do każdego zadania, a jednocześnie zgranego zespołu, który umie odnaleźć się w każdej nowej sytuacji – wykorzystując do tego już sprawdzone metody – dodaje Mateusz Panek. – Dużym atutem jest przydzielanie do konkretnego terytorium ludzi, którzy dobrze je znają dzięki pozazawodowym płaszczyznom – np. z powodu wychowywania się w danej okolicy. Dzięki temu windykator dokładnie zna zasady lokalnej ekonomii i system działania lokalnych przedsiębiorstw. To powoduje, że np. nie marnujemy czasu na podróż pod oficjalny adres przedsiębiorstwa, gdy wiemy, iż na podanej ulicy dana firma się nie mieści i jest to jedynie „wirtualny” adres do przesyłania poczty. Od razu podejmujemy działania, które mają na celu ustalić właściwy adres firmy i sprzętów, za które leasingobiorca nie płaci.

Obecnie technologia pozwala na stałe monitorowanie przez klienta zleconego zadania. Firma Lindorff SA oferuje system monitorowania online z dostępem 24h na dobę, przy czym każdy klient zlecający ma swojego dedykowanego opiekuna. Zapewnia to sprawną komunikację na każdym etapie działań (także w tradycyjny sposób, np. telefonicznie) i eliminuje problemy komunikacyjne na linii klient-usługodawca. Ponadto pracowników terenowych obowiązuje kodeks etyczny. Dzięki stosowaniu się do niego windykator nie jest postrzegany przez leasingobiorcę jako obiekt zagrożenia, co często wywołuje nieprzewidywalne zachowania nierzetelnego leasingobiorcy. Drugi aspekt to po raz kolejny atut wizerunkowy. Profesjonalnie przeprowadzona procedura wpływa na psychologiczne postrzeganie sytuacji i mniej problemowe przeprowadzenie całego procesu, a także późniejszą opinię na temat firmy klienta.

Dzięki doświadczeniu profesjonalnej firmy windykacyjnej możemy zyskać nie tylko na czasie, ale także zaoszczędzić pieniądze, które musielibyśmy przeznaczyć na wyegzekwowanie należności w inny sposób. To możliwe m.in. dzięki wypracowanej siatce kontaktów potrzebnych w całym procesie logistycznym: dostawców, firm transportowych czy nawet techników ciężkich sprzętów budowlanych. Pozwala to firmie windykacyjnej korzystnie przewidzieć wszystkie koszty, zaplanować logistykę, a dzięki częstym kontaktom z podwykonawcami uzyskiwać korzystne rabaty.