Tauron negocjuje kupno pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia
23.01.2017 Warszawa, n/z Filip Grzegorczyk prezes Tauron SA fot. Piotr Waniorek

TAURON Polska Energia otrzymał 2 października 2018 roku zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus. Farmy wiatrowe, będące przedmiotem negocjacji, zlokalizowane są w północnej części Polski, a ich łączna moc zainstalowana wynosi około 200 MW.

Celem negocjacji będzie określenie parametrów finansowych i warunków transakcji zakupu. Jej finalizacja będzie uzależniona od uzyskania satysfakcjonujących wszystkie strony wyników negocjacji.

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia
23.01.2017 Warszawa,
n/z Filip Grzegorczyk prezes Tauron SA
fot. Piotr Waniorek

– Grupa TAURON dąży do dywersyfikacji segmentu odnawialnych źródeł energii. W przypadku zakupu przedmiotowych farm podwoimy nasze moce wytwórcze w technologii wiatrowej. Jestem przekonany, że powiększenie portfela o tego typu aktywa przyniesie korzyści Grupie TAURON i jej interesariuszom – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Zainteresowanie tymi aktywami wpisuje się bezpośrednio w Strategię Grupy TAURON i w globalny trend rozwoju odnawialnych źródeł energii – dodaje.

Farmy wiatrowe, objęte przedmiotem transakcji, zlokalizowane są na północy Polski w województwach kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim i obejmują 82 turbiny.

O podpisaniu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej transakcji lub o zakończeniu negocjacji dotyczących transakcji w inny sposób, TAURON poinformuje w najbliższych miesiącach.

Proekologiczna aktywność

Grupa TAURON posiada już wśród swoich aktywów wytwórczych 34 elektrownie wodne, cztery farmy wiatrowe i trzy bloki biomasowe. Obecnie łączna moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii należących do Grupy TAURON to 439 MW.

Wydatki na inwestycje proekologiczne Grupy TAURON w latach 2016-2017 wyniosły ponad 650 milionów zł. Większość z nich przyczyniła się do poprawy efektywności wysokosprawnych i niskoemisyjnych aktywów wytwórczych, minimalizacji strat sieciowych, promowania ciepła systemowego, rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, wspierania e-mobilności i przechodzenia klientów na coraz bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.

W zależności od kształtu rynku mocy i ustawy kogeneracyjnej, jak i nowelizacji ustawy o OZE, Grupa rozważy różne scenariusze inwestycyjne m.in. akwizycje w segmencie OZE i ciepłownictwie oraz własny projekt morskiej farmy wiatrowej.