Tauron w I półroczu zanotował spadek przychodów o prawie 5 proc., a zysku netto – o ponad 14 proc.

0

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. spadły w I półroczu 2014 r. o 4,9 proc. rdr do poziomu 9,23 mld zł.

Spadki przychodów zanotowano głównie w sprzedaży energii cieplnej – o 20,5 proc. do poziomu 343,5 mln zł, energii elektrycznej – o 7,4 proc. do poziomu 5,23 mld zł, a także węgla – o 36,6 proc. do poziomu 196,4 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł natomiast o 14 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł 730,3 mln zł.

Największy udział w zysku netto miała sprzedaż – 700 mln zł, natomiast największą stratę zanotował segment wytwarzania – 110,5 mln zł. Także segment wydobycia zanotował stratę netto w wysokości 23,8 mln zł.

Czytaj również:  Raport: Wspólny rynek UE traci blisko 200 mld euro rocznie przez protekcjonizm