Technologia – hamulec czy źródło rozwoju?

0
Ricoh

Co hamuje inwestycje w nowoczesną infrastrukturę informatyczną? Bardzo często są to źle dobrane rozwiązania i systemy, które już są wdrożone w firmie. Te mogą okazać się również największymi hamulcowymi rozwoju przedsiębiorstwa.

Według badań Ricoh aż 55% właścicieli firm z sektora MŚP uznaje obecnie funkcjonujące w firmie rozwiązania technologiczne za największą przeszkodę we wprowadzaniu nowych, innowacyjnych narzędzi. Firmy, które nie będą w stanie dotrzymać kroku zmianom znacznie obniżą swoje prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Szczególnie, że krajobraz rynku zmienia się bardzo szybko. Począwszy od 2000 roku aż 52% firm z listy Fortune 500 zbankrutowało, zostało wykupionych lub przestało istnieć.

„Decyzje dotyczące wdrożeń nowych rozwiązań muszą być podejmowane w strategiczny sposób. Ogromne znaczenie w tym procesie ma maksymalizacja zwrotu z inwestycji – powiedział Paweł Barski, Marketing Director w Ricoh Polska. ”Nowe rozwiązania muszą nie tylko wpisywać się w aktualne potrzeby, ale również dawać możliwość elastycznej rozbudowy

Jakie jeszcze czynniki mogą spowolnić proces rozwoju firmy?

Ogromne znaczenie ma również możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb danej organizacji. Brak możliwości kustomizacji jest wymieniana jako jedna z najważniejszych cech, które rodzą frustrację – wskazało ją aż 61% zarządzających europejskimi firmami. Kolejnym czynnikiem  jest konieczność dużego zaangażowania i nakładów pracy czasu pracowników Działu IT (62%).

O badaniu

Badanie przeprowadzono na grupie 2550 przedstawicieli kadry zarządzającej m.in. z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.