Tempo wzrostu PKB w Polsce pozostaje silne

forex

Miniony tydzień był bogaty w makroekonomiczne statystyki z polskiej gospodarki. GUS opublikował wstępny szacunek wzrostu krajowego PKB za I kwartał tego roku w wysokości 4,6% r/r i potwierdził przyśpieszenie wzrostu kwietniowej inflacji konsumenckiej do poziomu 2,2% r/r. Na razie wymienione statystyki nie mają wpływu na politykę pieniężną NBP. Na majowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, a na konferencji prasowej gubernator A. Glapiński powtórzył, że może sobie wyobrazić scenariusz, że stopy procentowe pozostaną stabilne aż do 2022 roku. Jednak opinia w tym zakresie w NBP nie jest jednolita. Jeżeli inflacja w ciągu roku zacznie wyraźnie rosnąć, zwiększy się szansa, że bank centralny jednak zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych. Jednak do takiej sytuacji nie powinno dojść wcześniej niż w 2020 roku.

Strukturę PKB GUS poda na koniec maja, ale statystyki kwartalne pokazują, że głównym źródłem wzrostu pozostaje konsumpcja gospodarstw domowych. Inwestycje oraz bardzo prawdopodobnie także handel zagraniczny, również miały pozytywny wpływ na wyniki. Dynamika polskiej gospodarki zwolniła w I kwartale br., ale biorąc pod uwagę skalę ryzyk polityczno-gospodarczych, wciąż jest bardzo solidna. Wzrost PKB, w połączeniu z ekspansją fiskalną i rozgrzanym rynkiem pracy, powinien w najbliższych kwartałach generować kolejną presję inflacyjno-cenową.

Złoty pomimo pozytywnych danych z polskiej gospodarki w ubiegłym tygodniu się osłabił i w stosunku do euro w zeszły piątek był na poziomie 4,31 EUR/PLN. Eurodolar na koniec minionego tygodnia wynosił 1,12 EUR/USD.

Komentarz walutowo-makroekonomiczny Malwiny Krakus, analityczki AKCENTA.