The Dust rozbudowuje grupę kapitałową o nową spółkę zależną – 4Knights S.A.

CEO Jakub Wolff
Jakub Wolff, prezes zarządu The Dust

The Dust S.A., wrocławski producent gier w kategorii Indie Premium opartych o adaptacje kultowych dzieł literackich, zawiązał nową spółkę zależną 4Knights S.A., która wzmocni grupę kapitałową w zakresie kompetencji multiplayer i co-op. Platformy docelowe dla gier studia to PC i konsole, a rolę głównego wydawcy będzie pełnił The Dust.

W dniu 9 września 2021 r., The Dust zawiązało spółkę zależną 4Knights S.A. oraz objęło 100% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 100.000,00 zł. Studio będzie się koncentrować na produkcji gier akcji z elementami rozwoju bohatera, w których zaimplementuje rozwiązania typu multiplayer, w tym potencjalnie co-op. Wypracowany know-how umożliwi synergię z pozostałymi grami w portfolio grupy The Dust, która poprzez spółki zależne Two Horizons oraz Game Island rozwija średnio budżetowe gry z gatunku symulatorów oraz survival-immersive, które w opinii spółki posiadają potencjał do rozbudowy o elementy multiplayer w przyszłości.

Powstanie spółki zależnej 4Knights S.A. to budowanie w długim terminie przewagi konkurencyjnej dla grupy kapitałowej The Dust na rynku gier zawierających mechaniki multiplayer, w tym co-op. Widzimy wysoki potencjał monetyzacji tego rodzaju tytułów, a także potencjalną możliwość implementacji tych rozwiązań w istniejących grach z portfolio grupy The Dust. Hotel Renovator, którego demo udostępnione na festiwalu Steam w czerwcu spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez graczy, zbudowało aktywne community, chętnie wymieniające się i porównujące swoje autorskie projekty stworzone w grze. Tytuł w naszej ocenie ma szansę zostać w przyszłości rozbudowany o elementy kooperacji lub multiplayer – komentuje Jakub Wolff, prezes zarządu The Dust.

Powstanie spółki zależnej 4Knights S.A. wpisuje się w strategię rozwoju The Dust, której ważny filar stanowi tworzenie i wspieranie niezależnych zespołów deweloperskich w ramach grupy kapitałowej. Studia skupiają się na produkcji średnio budżetowych gier przeznaczonych na platformy PC i konsole.

Nowa spółka zależna zajmie się przygotowaniem średnio budżetowych gier, co wpisuje się w strategię rozwoju grupy The Dust. Docelowo, zbuduje zespół o podobnej wielkości do Two Horizons oraz Game Island, liczący kilkunastu deweloperów. Specjalizacją studia będą gry akcji skoncentrowane na rozgrywce multiplayer, ukierunkowane na kooperację graczy, tzw. co-op. O pierwszych tytułach będziemy informować w dalszej części roku –  dodaje Jakub Wolff.  Obecnie, The Dust skupia się na rozwoju produkcji I, the Inquisitor oraz rozmowach z potencjalnymi wydawcami, Two Horizons przygotowuje prolog gry Hotel Renovator oraz demo Airport Renovator, a Game Island podjęło decyzję o rozwoju w pierwszej kolejności gry Serum, która dynamiczniej budowała kluczowe wskaźniki niż pozostałe projekty. Pierwszych premier gier w formule early access od spółek zależnych The Dust można spodziewać się w I połowie 2022 roku – dodaje Jakub Wolff.