To najwyższy wzrost gospodarczy w Polsce od sześciu lat. Jak go utrzymać?

Według danych za czwarty kwartał wzrost gospodarczy w Polsce jest najwyższy od 2011 r. i wynosi 4,7%. Po uszczelnieniu systemu podatkowego kolejnym priorytetem gospodarczym jest wdrożenie ustaw związanych z Konstytucją Biznesu, a także wzmocnienie trzeciego filaru ubezpieczeń.

Gospodarcze pozytywy

„Szybki wzrost gospodarczy odbywa się na tle ogólnie zrównoważonej gospodarki. Nie towarzyszą mu zjawiska nadmiernej inflacji czy deficytu na rachunku obrotów bieżących. Wzrost ten nie zdestabilizował ogólnego obrazu gospodarki” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP.

Kluczowe jest sprostanie wyzwaniom

Zdaniem eksperta dynamika wzrostu także w przyszłym roku będzie kształtować się na poziomie powyżej 4%. By wynik ten utrzymał się przez kilka kolejnych lat, potrzebne są inwestycje, które zwiększą produktywność gospodarki. W perspektywie długoterminowej należy wziąć pod uwagę redukcję środków unijnych oraz konieczność wykwalifikowania kadr pracowniczych dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Poza tym spada bezrobocie i rosną płace, co stanowi dla przedsiębiorców barierę wzrostu. Prawdopodobne jest, że zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych.

Czas na biznes i trzeci filar

Uszczelnienie systemu podatkowego poskutkowało nadwyżką w budżecie pomimo dużych wydatków na programy społeczne, głównie Rodzinę 500+. Teraz przyszła kolej na reformy przeznaczone dla przyszłych emerytów i przedsiębiorców. „Priorytetem na najbliższe dwa lata jest wdrożenie ustaw związanych z Konstytucją Biznesu czy tzw. pakietem 100 zmian dla biznesu. Zmiany te mają uczynić prowadzenie działalności gospodarczej przyjaźniejszym. Drugim elementem związanym z oszczędnościami jest wprowadzenie tzw. pracowniczych planów kapitałowych, czyli wzmocnienie trzeciego filaru. Jest to program przygotowany dla ponad 11 mln Polaków, po to aby stworzyć dla nich przyjazny, tani, efektywny system oszczędzania” – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.