TOP 20 miast z najwyższymi długami czynszowymi w Polsce

Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor
Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor

Zaległości czynszowe lokatorów i firm wynoszą 194,5 mln zł, a średnia zaległość w kraju już 24 400 zł – wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Problem ten dotyka całej Polski, ale patrząc wyłącznie na miasta, najwyższe zaległości czynszowe zgromadzili mieszkańcy  Bydgoszczy oraz Warszawy. W mniejszych miastach również nie brakuje osób i firm, które opóźniają opłaty za mieszkanie lub wynajem lokalu. Co 6. osoba zamieszkująca średnie, duże i wielkie miasto płaci obecnie za czynsz z oszczędności, a co 9. z płatnością zwleka, choć rezerwę finansową posiada.

Problem zadłużenia czynszowego dotyka niemal każdej wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej. To nie tylko zmora zarządców nieruchomości, ale i mieszkańców płacących w terminie. W sumie wartość długów czynszowych wyniosła z końcem września 2022 r. 194,5 mln zł. Kwota ta w ciągu roku wzrosła o 11 mln zł, a średnia czynszowa zaległość wynosi już prawie 24 400 zł. Rekord łącznego zadłużenia odnotowano w kwietniu tego roku – prawie 204 mln zł. Jednak w wyniku spłaty zaległości przez część dłużników, długów zaczęło ubywać, co pokazuje skuteczność współpracy spółdzielni z BIG InfoMonitor. Skala jest jednak dużo większa, bo według GUS, zobowiązania czynszowe wynoszą około 6,3 mld zł. Nieuregulowane płatności ma co czwarty lokal. Warunków do poprawy sytuacji obecnie nie widać, bo koszty życia rosną, również te związane z utrzymaniem mieszkania. Część osób nie płaci za czynsz nawet mimo posiadanych oszczędności.

Z oszczędności płacimy za czynsz lub choć je mamy nie płacimy wcale

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, co szósty Polak, pomimo posiadanych oszczędności, zalegał w ostatnim półroczu z płatnością bieżących zobowiązań, w tym z rachunkami za czynsz. Co drugi musiał po nie sięgnąć w celu sfinansowania swoich podstawowych potrzeb (49 proc.), z czego co siódmy opłacał z budżetu na czarną godziną stałe opłaty jak np. zobowiązania czynszowe. Co szósta osoba zamieszkująca średnie, duże i wielkie miasto płaciła za czynsz z oszczędności, a co dziewiąta choć posiadała oszczędności i tak opóźnia płatności za mieszkanie. – Sytuacja ta pokazuje, jak w wyniku inflacji pogorszyły się warunki finansowe wielu Polaków i jednocześnie jak  może to w niedalekiej przyszłości wpłynąć jeszcze bardziej negatywnie na finanse zarządzających lokalami. Za nieopłacone czynsze można przeprowadzić wiele koniecznych remontów i zrealizować inwestycje poprawiające standard budynków, co pozwoliłoby podnieść komfort życia mieszkańców. Dlatego przede wszystkim potrzebna jest motywacja. Niestety, wielu zadłużonym mieszkańcom jej brakuje. Wydaje im się, że niezapłacenie czynszu nie rodzi żadnych nieprzyjemnych skutków. By skłonić ich do zapłaty trzeba wyprowadzić ich z tego przekonania. Pomoże w tym Rejestr Dłużników, z którym warto aktywnie współpracować – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Ranking miast z najwyższym zadłużeniem czynszowym w Polsce. Najgorzej jest w Bydgoszczy i Warszawie

Największy udział w kwocie zadłużenia lokatorskiego ma województwo kujawsko-pomorskie, w którym zaległości wynoszą prawie 97 mln zł, z tego prawie 88 mln zł zgromadzili wyłącznie mieszkańcy Bydgoszczy. Na drugiej pozycji uplasowało się Mazowsze, którego łączna zaległość z tytułu braku opłat za mieszkanie jest jednak już dużo niższa i wynosi prawie 36,6 mln zł, ale i tu  za większość zaległych zobowiązań czynszowych (ponad 31 mln zł) odpowiadają mieszkańcy stolicy regionu, czyli Warszawy. Trzecie miejsce należy do woj. warmińsko-mazurskiego – 17,2 mln zł, w tym do mieszkańców Elbląga ponad 16,3 mln zł. Następne jest woj. łódzkie i Łódź  – kolejno 13,2 mln zł i 11,2 mln zł. Pozostałe uwzględnione w rankingu miasta mają zaległości nieprzekraczające 10 mln zł – należą do nich Legnica (8,1 mln zł) i Inowrocław (6,1 mln zł), następnie jest Chełm, Pabianice, Radom oraz Płock.

– Rozkład zadłużenia wynika tu z aktywności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz gmin z tych miejscowości, które zarządzają lokalami i mobilizują dłużników poprzez biura informacji gospodarczej do ich spłaty. Nadal duża grupa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie dyscyplinuje  w ten sposób niesolidnych najemców – wskazuje Sławomir Grzelczak.

Miasto Kwota zaległości (zł) Średnia zaległość  (zł)
Bydgoszcz 87 828 097 30 839
Warszawa 31 046 753 52 622
Elbląg 16 336 135 33 613
Łódź 11 152 378 13 958
Legnica 8 114 639 17 756
Inowrocław 6 117 926 15 528
Chełm 1 845 487 9 816
Pabianice 1 612 972 24 439
Radom 1 016 289 10 477
Płock 592 857 13 474
Nowy Sącz 458 546 8 045
Gdynia 451 722 225 861
Kraków 409 867 68 311
Tychy 395 493 8598
Szczecin 332 123 36 903
Wrocław 325 864 7 948
Poznań 322 366 26 864
Sosnowiec 317 035 7 926
Białystok 285 116 3 609
Gdańsk 248 137 22 558

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Województwo Liczba dłużników Kwota zaległości (zł) Średni dług
KUJAWSKO-POMORSKIE 3 479 96 782 966 27 819
MAZOWIECKIE 1 140 36 553 138 32 076
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 575 17 191 678 29 873
ŁÓDZKIE 919 13 196 367 14 354
DOLNOŚLĄSKIE 581 9 139 806 15 739
LUBUSKIE 296 8 092 468 27 334
POMORSKIE 167 4 751 962 28 413
LUBELSKIE 246 2 288 220 9 294
ZACHODNIOPOMORSKIE 146 2 100 904 14 343
ŚLĄSKIE 133 1 697 720 12 768
MAŁOPOLSKIE 104 1 091 869 10 511
WIELKOPOLSKIE 33 524 995 15 793
ŚWIĘTOKRZYSKIE 46 488 398 10 685
PODLASKIE 96 412 916 4 321
PODKARPACKIE 12 175 936 14 114
OPOLSKIE 3 10 865 3 486
Polska 7 977 194 500 209 24 383

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Warto również wspomnieć, że zdecydowana większość zaległości czynszowych dotyczy osób fizycznych, zobowiązania firm stanowią tu jedynie 10 proc. W sumie niepłacących za czynsz w bazie BIG InfoMonitor jest 7 977 podmiotów, z czego tylko 428 to firmy.

Rekord należy do firmy – ma prawie 3 mln złotych nieopłaconego czynszu

Wśród rekordzistów z największymi długami na pierwszym miejscu znalazła się firma z Pomorza – ma ponad 3 mln zł zadłużenia. Druga pozycja należy do 61-letniej mieszkanki Warszawy, która uzbierała zaległości czynszowych na prawie 1,78 mln zł, zaś trzecia do 53-letniego mieszkańca Elbląga – 1,76 mln zł. Równie wysoki dług czynszowy ma firma z siedzibą w Kielcach – ponad 1,6 mln zł.

Nie płacisz czynszu? Zapomnij o kredycie. To hasło przekonuje czynszowych dłużników

Nieterminowe lub całkowicie zaniechane regulowanie zobowiązań czynszowych stanowi dziś jedno z poważniejszych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się spółdzielnie, wspólnoty oraz administratorzy nieruchomości. Dlatego warto zadbać o prewencję i wzmacniać pozytywne wzorce płatnicze wśród mieszkańców. Przekonali się o tym ci, którzy wykorzystali do tego Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i wysłali wezwania do zapłaty lub wpisali do bazy nieuregulowane w terminie opłaty za mieszkanie na prawie 200 mln zł. Co na to zarządcy nieruchomości, którzy wciąż się wahają przed takimi działaniami? Mobilizacja dłużników do spłaty długów wielu zarządcom nieruchomości kojarzy się z czymś skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym.  – To fakt, windykacja sądowa powinna być ostatecznością bo jest ryzykowna. Koszty zastępstwa sądowego rosną, a komornik za ustalenie majątku i adresu dłużnika pobiera dodatkowe opłaty bez względu na to, czy uda się odzyskać pieniądze, czy nie. Poza tym pozew zarządcy składają po wieli miesiącach a nawet latach od pierwszego opóźnionego czynszu. Im później proces jest rozpoczynany tym mniejsza skuteczność. Zarządcom pozostają usługi zewnętrznej firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, która w ich imieniu uruchomi działania na drodze sądowej. To drugie rozwiązanie jest jednak bardziej czasochłonne i kosztochłonne. Dlatego zarządcę, wspólnotę czy spółdzielnię może wesprzeć w tym zadaniu BIG InfoMonitor, który już od pierwszych opóźnionych czynszów wysyła w imieniu zainteresowanych klientów tysiące wezwań do zapłaty miesięcznie, co często skutkuje spłatą zaległości. Informuje także, jakie są konsekwencje niepłacenia. Dzięki BIG InfoMonitor koszty wysyłki korespondencji mogą być znacznie niższe, niż gdy realizuje się ją samodzielnie – przypomina Łukasz Rączkowski, menedżer ds. relacji z klientami w BIG InfoMonitor.

Jak wynika z analiz BIG InfoMonitor, pierwsze wezwanie do zapłaty, o ile jest wysłane szybko, skłania do działania nawet 67 proc. dłużników. Dlatego ważne jest, aby o zaległą płatność upomnieć się jak najszybciej. Reagowanie dopiero wtedy, gdy lokatorowi czy właścicielowi uzbiera się kilka tysięcy złotych zaległości, może skutecznie utrudnić odzyskanie należności.

Wystarczy nie zapłacić za miesiąc i już można zostać wpisanym do rejestru

Od 200 do 700 zł – tyle średnio płacimy miesięcznie za czynsz, tyle też wystarczy, aby znaleźć się w rejestrze dłużników, gdy tego nie zrobimy. Zgodnie z ustawą, do BIG może zostać wpisane zobowiązanie, gdy płatność opóźnia się o co najmniej 30 dni i wynosi co najmniej 200 złotych w przypadku osób prywatnych i 500 złotych, gdy mamy do czynienia z firmą. Gdy osoba lub firma znajdzie się już w bazie dłużników, może napotkać wiele przeszkód w swoich planach dotyczących zakupów ratalnych, kredytów czy innych długoterminowych umów.