Toya – wprowadzenie w błąd

UOKiK

(…) Po dwóch latach (…) Twoja opłata za dostęp zostaje zmniejszona z 15 lub 20 zł za miesiąc do złotówki. Zasada obejmuje wszystkich abonentów Telewizji 3G – to hasło reklamowe operatora telewizji kablowej Toya z Łodzi. Aby skorzystać z oferty, należało spełnić dodatkowe warunki, o których nie wspominała reklama. Spółka zobowiązała się do usunięcia skutków wywołanych przez wprowadzające w błąd hasło

Wypowiedź Anny Bogrycewicz z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat wydanej decyzji

Postępowanie przeciwko łódzkiemu operatorowi telewizji kablowej Toya zostało wszczęte w listopadzie 2013 roku. Wątpliwości Urzędu wzbudziła reklama promocji 2 Urodziny 3G, która ukazała się w magazynie abonenckim w czerwcu 2012 r: 2 Urodziny Telewizji 3G. Z okazji drugich urodzin Telewizji 3G TOYA wprowadzamy nową zasadę: po dwóch latach korzystania z Odbiornika 3G HD lub 3G HD PVR, Twoja opłata za dostęp zostaje zmniejszona z 15 lub 20 zł/mc do złotówki. Odbiornik za 1 zł. Zasada obejmuje WSZYSTKICH Abonentów Telewizji 3G. Od początku jej istnienia.

Przeciętny konsument mógł pomyśleć, że aby płacić mniej, wystarczy spełnić jeden warunek: przez dwa lata korzystać z odbiornika 3G. W rzeczywistości, oferta była dostępna dla tych klientów, którzy mieli abonament wyższy niż Oszczędny i wiązała się z zawarciem kolejnej umowy. Konsumenci nie mogli sprawdzić warunków w regulaminie, ponieważ został upubliczniony dopiero trzy miesiące po ogłoszeniu promocji.

Toya zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków wywołanych przez wprowadzające w błąd hasło:

  1. klienci, którzy nie skorzystali z promocji zostaną poinformowani o jej przedłużeniu. Będą mieli możliwość zawarcia umów, niezależnie od posiadanego pakietu, na czas nieoznaczony , a promocyjne warunki będą obowiązywać przez 24 miesiące. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia zawartych umów, nie poniosą konsekwencji finansowych (zwrotu ulgi);
  2. klienci, którzy zawarli umowę i nadal korzystają z usługi na warunkach promocyjnych, będą mogli m.in. wypowiedzieć umowę bez konsekwencji finansowych (zwrotu ulgi) lub ewentualnie zmienić pakiet bazowy na tańszy do końca obowiązywania promocyjnych warunków;
  3. klienci, którzy wcześniej skorzystali z promocji, ale minął dwuletni okres  obowiązywania promocyjnej oferty będą mogli ponownie z niej skorzystać niezależnie od posiadanego pakietu. Kolejna umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez klienta bez konsekwencji finansowych.

Toya została zobowiązana do złożenia sprawozdania z wykonania decyzji Prezesa UOKiK.

Przypominamy, że każdy konsument, który zawarł umowę pod wpływem wprowadzającej w błąd reklamy, można indywidualnie na drodze sądowej starać się o odszkodowanie, posiłkując się m.in. decyzją Urzędu. Dochodzenie roszczeń może ułatwić również ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która daje konsumentom możliwość wytoczenia powództwa w ich indywidualnych sporach z przedsiębiorcami. W toku takiego postępowania sąd weryfikuje, czy dana praktyka rynkowa przedsiębiorcy jest nieuczciwa. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić przed sądem, że stosowana przez niego praktyka rynkowa nie wprowadza konsumentów w błąd.