Tramwaje Śląskie pozyskały blisko 0,5 mld zł finansowania od Banku Pekao i BGK

Tramwaje Śląskie pozyskały blisko 0,5 mld zł finansowania od Banku Pekao i BGK

Konsorcjum banków Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisało ze spółką Tramwaje Śląskie umowę finansowania na kwotę 496 mln zł na modernizację sieci tramwajowej w miastach Śląska i Zagłębia. Środki posłużą na dalszą realizację programu inwestycyjnego, z którego spółka kupiła jak dotąd 46 nowoczesnych tramwajów, a do 2023 roku zmodernizuje ponad 100 km torów.

Spółka Tramwaje Śląskie wyemituje obligacje warte 496 mln zł, które po połowie, czyli po 248 mln zł obejmą Bank Pekao oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W finansowanie  zostaną zaangażowane również środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. We wtorek zarząd spółki podpisał dokumentację Programu Emisji Obligacji „Zintegrowany projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Bank Pekao jest Agentem Programu, Organizatorem i Agentem Emisji, a Bank Gospodarstwa Krajowego Współorganizatorem i Agentem Emisji. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2023 roku.

– Finansowanie inwestycji dla mieszkańców lokalnych społeczności uznajemy za jedno ze swoich najważniejszych zadań, a nowoczesna komunikacja publiczna wpisuje się w nasze zaangażowanie społeczne i działania przyjazne dla środowiska. Z Tramwajami Śląskimi współpracujemy od lat i to już kolejna emisja obligacji, bardzo cieszymy się, że spółka ponownie nam zaufała – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

BGK, jako bank rozwoju, współpracuje z sektorem bankowym i tworzy rozwiązania korzystne dla społeczeństwa, które zwiększają komfort podróży w komunikacji miejskiej czy obniżają poziom hałasu w mieście. Finansowanie tak ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Poprzez takie transakcje poprawiamy jakość życia mieszkańców – dodaje Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

Podpisana umowa to kontynuacja finansowania udzielonego spółce przed trzema laty, również przez konsorcjum Pekao i BGK przy pośrednim udziale EBI. Wówczas finansowanie na modernizację i budowę infrastruktury torowej oraz zakup taboru opiewało na 328 mln zł.

Bank Pekao jest liderem finansowania sektora publicznego i samorządowego w Polsce. Łączna wartość podpisanych umów finansowania największych projektów sektora publicznego w ciągu ostatnich 11 lat to ponad 44 mld zł, z czego na transport publiczny (tramwaje, autobusy i regionalne koleje) trafiło ok. 6 mld zł.

BGK, jako państwowy bank rozwoju, wspiera rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego w Polsce. BGK aktywnie uczestniczy w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Zapewnia finansowanie projektów, takich jak: modernizacja infrastruktury kolejowej, powiększenie floty bezemisyjnych autobusów czy tramwajów.