Trans Polonia w I półroczu br. z ponad 100 mln zł sprzedaży i 10 mln zł EBITDA

trans polonia

Trans Polonia (TPG), notowany na GPW wiodący operator transportowo-logistyczny, przedstawił wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku. Spółka w tym okresie wypracowała 102,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11,7 r/r), przy zysku EBITDA w wys. 10,2 mln zł (+0,3% r/r) i zysku netto: 4,3 mln zł (+68,3% r/r). TPG odnotowuje najwyższe wzrosty skali biznesu w obszarze logistyki płynnej chemii i stale zwiększa udział sprzedaży realizowanej poza granicami Polski (80,8% wobec 73,5% r/r). Trans Polonia zakłada utrzymanie pozytywnych trendów rynkowych w kolejnych okresach i dalszej dodatniej trajektorii sprzedażowo-wynikowej.

Zgodnie z założeniami zwiększamy skalę naszej działalności, szczególnie w strategicznym obszarze płynnej chemii, w którym przewozy realizujemy przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. Korzystne wyniki finansowe, przepływy operacyjne i sytuacja bilansowa pozwalają nam na systematyczny wzrost dysponowalnej floty, realizację nowych przedsięwzięć, jak i wypłatę dywidendy. Liczymy na systematyczny wzrost biznesu w najbliższych kwartałach, choć obserwujemy pewne spowolnienie gospodarcze, szczególnie w Niemczech mówi Krzysztof Luks, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Trans Polonia S.A.

W I półroczu TPG wypracowała istotnie wyższe r/r przepływy z działalności operacyjnej rzędu 14,9 mln zł (wobec 4,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.) i dysponowała na 30 czerwca 2023 r. 52,9 mln zł środków pieniężnych. Ponadto wg stanu bilansowego na ww. dzień, Grupa posiadała nieznaczne zadłużenie finansowe netto w wys. 3,7 mln zł, rzutujące na wskaźnik dług netto/EBITDA LTM w wys. 0,16 pkt.

28 sierpnia br. TPG wypłaciła Akcjonariuszom 0,50 zł dywidendy na akcję, tj. niemal 9,4 mln zł. Akcjonariusze podjęli decyzję w niniejszej sprawie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 28 lipca.

–  W 2023 r. spodziewamy się dalszych wzrostów sprzedaży, której poziom systematycznie zbliża się do skali biznesu sprzed sprzedaży udziałów w spółce OTP, przewożącej paliwa. W perspektywie średnioterminowej dążymy do przekroczenia bariery 300 mln zł przychodów, połączonego z utrzymaniem rentowności i kontynuacją redystrybucji zysków do naszych Akcjonariuszy w formie dywidend – uzupełnia Krzysztof Luks.

Trans Polonia prowadzi działania operacyjne bezpośrednio z Polski oraz poprzez dwie włączone do Grupy w ostatnich latach spółki transportowe: przejętą w 2021 r. J. Deckers & Zn NV z siedzibą w mieście Brecht w Belgii, zlokalizowaną w okolicach portów morskich ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia), oraz TPG International GmbH, zlokalizowaną w Hilden w Niemczech, w rejonie Zagłębia Ruhry. Obie spółki specjalizują się w transporcie płynnych ładunków chemicznych na terenie Europy Zachodniej.