Transition Technologies MS rozważa ofertę publiczną i debiut na GPW

Sebastian Sokołowski, CEO TTMS (1)
Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.

Transition Technologies MS (TTMS), spółka IT specjalizująca się w nowoczesnym outsourcingu opartym o tzw. usługi zarządzane (managed services) dla dużych międzynarodowych firm, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wznowienie postępowania prospektowego w związku z rozważaną ofertą publiczną akcji i debiutem na GPW.

TTMS, który jest częścią informatycznej grupy Transition Technologies (TT), działa w Polsce oraz na wielu atrakcyjnych rynkach międzynarodowych, w tym poprzez zagraniczne biura i spółki zależne w Danii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Indiach i Malezji. TTMS koncentruje się na klientach przede wszystkim z sektorów wymagających wysokich kompetencji: farmaceutycznym, medycznym, zbrojeniowym. Firma, która wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie informatyczne, takie jak Adobe Experience Manger, Microsoft Azure Cloud, Salesforce rozwija również ofertę w oparciu o rozwiązania technologiczne bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji.

– Jesteśmy spółką o międzynarodowym zasięgu, a naszym celem jest zdobycie pozycji globalnego dostawcy usług IT. Od początku działalności notujemy dynamiczne wzrosty przychodów. Zwłaszcza w ostatnich dwóch latach znacząco urośliśmy zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Przejęliśmy dwie zagraniczne spółki w Danii i Szwajcarii, założyliśmy spółkę w Indiach i zwiększyliśmy zatrudnienie do blisko 800 osób na koniec 2023 r. Ze względu na panujące tendencje rynkowe, związane z dynamicznym postępem technologicznym, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji i potrzebą ciągłego rozwoju systemów IT, jesteśmy przekonani, że rynek na którym działamy ma bardzo dobre perspektywy rozwoju – mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

Wyniki finansowe (w mln zł)Wyniki finansowe Wyniki finansowe

Na koniec 2023 r. TTMS miał 217,1 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 183,4 mln zł rok wcześniej i 136 mln zł w 2021 r., co oznacza CAGR w wysokości 30%.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego TTMS został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego w 2021 r. Ze względu na niesprzyjającą sytuację geopolityczną (napaść Rosji na Ukrainę) oraz związaną z tym dużą zmienność rynków finansowych postępowanie zostało zawieszone w marcu 2022 r.

– Jestem przekonany, że oferty publiczne spółek z ekspozycją na ciekawy, perspektywiczny i dynamicznie rosnący rynek, które mogą pochwalić się rosnącymi przychodami oraz ambitnymi planami rozwoju, mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem inwestorów. Zakładamy dalszy dynamiczny rozwój, również poprzez selektywne akwizycje na rynkach zagranicznych. Doświadczenie w przejmowaniu firm już mamy – na początku tego roku kupiliśmy szwajcarską spółkę Pixel Plus, a w 2021 r. duńską spółkę ConCor (obecnie TTMS Nordic) – dodaje Sebastian Sokołowski.

TTMS chce być spółką regularnie wypłacającą akcjonariuszom dywidendę. Zarząd TTMS zamierza, w zależności od sytuacji finansowej spółki, rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie co najmniej 50% zysku netto spółki.

Głównym akcjonariuszem TTMS jest spółka Transition Technologies (ponad 33,4 proc.). Pozostali akcjonariusze to Sebastian Sokołowski, prezes TTMS (20 proc.), po 16,7 proc. mają Konrad Świrski, prezes TT oraz Tomasz Gilarski, współzałożyciel Grupy TT. Po 6,6 proc. mają członkowie zarządu TTMS Adam Kaczmarczyk i Krzysztof Zapała.

Harmonogram oraz parametry potencjalnej transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu.