W H1 2024 Grupa TAG podpisała 1497 umów przedwstępnych i deweloperskich

Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG
Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG

W pierwszym półroczu 2024 roku ROBYG z Grupy TAG Immobilien podpisał 1249 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo 409 umów rezerwacyjnych, które zostaną sfinalizowane jako deweloperskie wkrótce. Grupa TAG podpisała łącznie 1497 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz 409 umów rezerwacyjnych. ROBYG zrealizował i rozpoznał w przychodach 1100 lokali, Grupa TAG zrealizowała i przekazała 1540 lokali, z czego 1330 lokali zostało przekazanych klientom, a 212 lokali wprowadzono na wynajem. Łącznie w H1 2024 roku Grupa TAG w Polsce miała w budowie około 4100 mieszkań i lokali komercyjnych. Bank ziemi Grupy obejmuje potencjał budowy około 25.000 lokali w całej Polsce. Portfolio mieszkań na wynajem Grupy wyniosło 2629 lokali na koniec H1 2024. W 2024 roku ROBYG planuje sprzedaż na poziomie 2300 mieszkań oraz zwiększenie portfela lokali na wynajem o 700 nowych mieszkań.

„Pierwsze półrocze 2024 roku po raz kolejny potwierdziło, że popyt na mieszkania nie maleje, a Polacy oraz cudzoziemcy osiedlający się w Polsce chcą nadal inwestować w swoje M. Dlatego notujemy duże zainteresowanie naszymi osiedlami i chcielibyśmy uruchamiać jak najwięcej nowych inwestycji z lokalami na sprzedaż. Równolegle rozbudowujemy portfolio mieszkań na wynajem w odpowiedzi na rosnący rynek w tym segmencie. Ważnym elementem jest także zabezpieczenie banku ziemi – tylko w czerwcu zainwestowaliśmy w grunty aż 390 mln zł i zwiększyliśmy nasz potencjał budowlany do ponad 25.000 lokali. Od wielu lat utrzymujemy mocną pozycję gotówkową i jesteśmy gotowi na kolejne zakupy gruntów we wszystkich miastach, w których działamy – czyli Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce jest stabilny i dojrzały – jednak przyspieszenie procedur administracyjnych oraz wsparcie rządowe dla klientów ułatwiające zakup swojego pierwszego mieszkania to elementy, które powinny być zawsze uwzględniane w działaniach odpowiedzialnego państwa” – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG i Vantage.

W czerwcu 2024 roku Grupa TAG Immobilien – do której należy ROBYG i Vantage – zainwestowała 390 mln zł w bank ziemi w całej Polsce. W pierwszym półroczu 2024 roku Grupa TAG w Polsce miała w budowie około 3900 mieszkań i lokali komercyjnych.

Od wielu lat ROBYG buduje swoją silną pozycję rynkową w Polsce oferując mieszkania w atrakcyjnych cenach i wysokim standardzie. Jesteśmy pionierami rozwiązań EKO i najnowszych technologii, które zwykle oferujemy bez dodatkowych opłat – jak na przykład system SMART HOUSE. Bardzo aktywnie działamy w obszarze ESG – zarówno w kontekście ochrony klimatu i środowiska, jak również w obszarze najlepszych praktyk korporacyjnych. Z sukcesem działamy w 5 aglomeracjach w Polsce, ale bacznie przyglądamy się nowym rynkom, jak przykładowo Kraków, myślimy też o istotnym wzmocnieniu naszej obecności w Łodzi. Mamy zabezpieczone środku na kolejne zakupy nieruchomości i jesteśmy przygotowani na ekspansję” – powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu ROBYG i Vantage.

W 2023 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,8 mld zł, podczas gdy marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 460 mln zł. EBIT wyniósł około 460 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 370 mln zł. W 2023 roku Grupa ROBYG podpisała 2800 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo 680 umów rezerwacyjnych, a także przekazała około 3360 lokali. Łącznie Grupa TAG w Polsce sprzedała 3600 lokali mieszkalnych i komercyjnych, zrealizowała i przekazała 4300 lokali, z czego 3800 lokali zostało przekazanych klientom, a 500 wprowadzono na wynajem.