Transport ładunków sypkich – co obejmuje oraz jak reguluje go prawo?

transport ładunków sypkich

Każda grupa towarów posiada swoje określone cechy, przez które prawo różnie interpretuje charakter jej przewozu. Niektóre ładunki transportuje się w sposób bardzo prosty, natomiast inne potrzebują już do tego celu specjalistycznych warunków. Jednym z przykładów tej drugiej opcji są ładunki w postaci sypkiej. Dlaczego organizacja ich transportu bywa mocno skomplikowana oraz czym wyróżniają się na tle innych? O tym opowiemy w poniższym wpisie.Transport i logistyka ładunków sypkich

Grupy towarów przewożone transportem sypkim

Wszystkie ładunki sypkie są podporządkowywane konkretnym grupom względem różnych kryteriów. Bardzo często ten typ przewozu wykorzystuje się do przemieszczania artykułów budowlanych. Mowa tutaj wyłącznie o tych produktach, które występują w postaci sypkiej. Należą do nich: piasek, żwir, cement czy wapno.

Zdarza się, iż cechy przewozu ładunków sypkich trzeba połączyć jeszcze z transportem żywności. To spore utrudnienie z uwagi na konieczność zachowania maksymalnego poziomu higieny na całej przestrzeni załadunkowej. Do tego rodzaju produktów należą wszystkie kruszywa, które w późniejszym okresie czasu zostaną przeznaczone do produkcji jedzenia bądź do bezpośredniego spożycia. Mowa mianowicie o cukrze, soli, ryżu, pszenicy oraz wszystkich typach zboża. Oczywiście, do grona ładunków sypkich zalicza się jeszcze węgiel czy nawet ziemię.

Flota potrzebna do transportu ładunków sypkich

Ładunki sypkie mogą być transportowane drogą lądową, morską oraz kolejową. Najczęściej jednak, w celu dostarczenia takiego towaru do konkretnego odbiorcy, korzysta się z opcji dostaw drogowych. Bardzo często, przykładowy transport piasku może przebiegać w silosach bądź cysternach. Specjalnie wykonane do tego celu naczepy cechują się łatwą możliwością zsypu dołem. Bardzo często zdarza się, iż przewóz tego typu surowca odbywa się luzem na naczepie tylnozsypowej, jednak dotyczy to wyłącznie transportów na mniejsze odległości. Dopuszcza się także umieszczenia tego ładunku w zwykłej naczepie, podpinanej do ciągnika siodłowego. Niemniej jednak, towar musi być szczelnie zabezpieczony w mocnym worku bądź w beczce.

Regulacje prawne związane z transportem ładunków sypkich

Transport ładunków sypkich jest ściśle regulowany przez prawo i nie można w żaden sposób temu zapobiegać. Niezabezpieczenie towaru prowadzi do jego ulatniania na skutek nawiewu powstającego w czasie jazdy. To z kolei może stwarzać ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dlatego też, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku jasno wskazuje, iż szczelna zabudowa naczepy jest elementem bez wątpienia wymaganym. Z kolei ustawa o transporcie drogowym podpisana cztery lata później, upoważnia Inspektorat Transportu Drogowego do kontroli szczelności pojazdów przewożących właśnie ładunki sypkie. Oczywiście, niestosowanie się do wyżej opisanych regulacji prawnych grozi karą grzywny nałożoną na przewoźnika. Chcąc zorganizować więc transport ładunków sypkich, warto zaufać jedynie doświadczonym specjalistom, działającym w branży TSL od dłuższego czasu.