Trwa dominacja transakcji magazynowych, widać jednak większe ożywienie w segmencie nieruchomości biurowych. Podsumowanie trzeciego kwartału 2021 r. na rynkach

warszawa 3

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała trzeci kwartał 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec trzeciego kwartału wyniósł 6,7 mld euro i był o prawie 13% niższy niż w analogicznym okresie w 2020 r.

Ożywienie aktywności inwestycyjnej w 2021 r. jak dotąd nie znalazło odzwierciedlenia w wolumenie transakcji sfinalizowanych w trzecim kwartale – jest on o 13% niższy w skali całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, pomimo przełamania trendu spadkowego w Czechach i na Słowacji, gdzie odnotowano wzrosty w ujęciu rok do roku. Proces zamykania transakcji się wydłużył, dlatego przewidujemy, że w czwartym kwartale nastąpi korekta wartości obrotów. To przesunięcie w czasie świadczy o spowolnieniu procesów inwestycyjnych, a nie o braku kapitału, dlatego prognozujemy dalszy wzrost wolumenów w 2022 r. Na rynku inwestycyjnym nadal dominują transakcje w sektorze magazynowym, ale widać już ożywienie aktywności w segmencie nieruchomości biurowych.

POLSKA

Wartość transakcji w toku świadczy o tym, że tegoroczny wolumen może być jednak zbliżony do odnotowanego w 2020 r. dzięki sfinalizowaniu zakupów zarówno pojedynczych aktywów, jak i portfeli obiektów na rynku magazynowym w czwartym kwartale, a także ożywieniu aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym w wyniku powrotu zainteresowania akwizycjami większych budynków biurowych klasy core oraz mniejszych, pojedynczych aktywów w segmentach core plus i value-add.

CZECHY

Na czeskim rynku nieruchomości hotele i najlepsze obiekty handlowe w Pradze nadal odczuwają skutki zastoju w turystyce i mniejszej mobilności pracowników. Inne sektory, zwłaszcza handlowy, radzą sobie wyjątkowo dobrze pomimo pandemii Covid-19. Z powodu niewystarczającej podaży odpowiednich produktów na rynku w stosunku do ilości dostępnego kapitału, wartość transakcji inwestycyjnych w tym roku może wynieść ok. 1 mld euro, a udział segmentu biurowego ukształtuje się na poziomie ok. 50%. Według prognoz, obecne trendy, tj. niska aktywność inwestycyjna i wysokie ceny, nie ulegną większym zmianom w przyszłym roku, pomimo prawdopodobnego wzrostu liczby transakcji zawieranych w sektorze magazynowym i handlowym.

WĘGRY

Węgierski rynek kończy bieżący rok z dobrymi wynikami i rekordowymi stopami kapitalizacji w ostatnich transakcjach sprzedaży aktywów w sektorze zarówno biurowym, jak i logistycznym. Ubiegłoroczne wolumeny transakcji inwestycyjnych, które odnotowały mniejszy spadek niż na innych rynkach, prawdopodobnie zostaną wkrótce przekroczone. Wartość transakcji w sektorze nieruchomości biurowych, który charakteryzuje się największą aktywnością inwestorów, już przewyższa poziom z 2020 r.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zainteresowania ze strony międzynarodowych funduszy instytucjonalnych, ponieważ niektóre z nich wracają na ten rynek po ponad dekadzie nieobecności. Węgry nadal oferują stosunkowo dużą wartość w porównaniu z innymi rynkami w regionie, a inwestorzy doceniają dobre wskaźniki na rynku najmu. Z tymi podmiotami konkurują niektóre większe fundusze krajowe, które przez ostatnie dwa lata były mało aktywne, a także nowi gracze, którzy w tym okresie zdominowali ten rynek.

RUMUNIA

Wartość transakcji inwestycyjnych zaplanowanych na najbliższe miesiące osiągnie poziom zbliżony do wcześniejszych – dzięki sfinalizowaniu kilku transakcji całoroczny wolumen w Rumunii może wynieść pomiędzy 800 mln euro a 1 mld euro, co będzie wielkością porównywalną do odnotowanych w poprzednich latach. Obserwujemy jednak ograniczoną liczbę zleceń sprzedaży w trakcie realizacji, co może wpłynąć na wolumen obrotów w 2022 r., pomimo utrzymującego się wysokiego poziomu płynności i zainteresowania inwestorów.