Trwają konsultacje wokół II edycji ICMS

0

Międzynarodowa Koalicja ds. Standaryzacji Pomiarów w Budownictwie apeluje o feedback w sprawie drugiej edycji ICMS, uwzględniającej koszty cyklu życia projektu.

Opublikowane w lipcu 2017 r. międzynarodowe standardy pomiarów w budownictwie (ICMS) dostarczyły jedną wspólną metodologię raportowania, grupowania i klasyfikowania kosztów projektu budowlanego na świecie.

W reakcji na opinie płynące od profesjonalistów branży po publikacji pierwszej edycji ICMS, Międzynarodowa Koalicja ICMS opracowała i uruchomiła konsultacje wokół drugiej edycji standardów, która uwzględnia koszty cyklu życia projektów.

Nowa wersja standardów umożliwi praktykom rynku nieruchomości klasyfikowanie kosztów w całym cyklu życia projektu eliminując niespójności i rozbieżności podczas księgowania, porównywania i przewidywania finansów projektu.

Joanna Plaisant Country Manager RICS w Polsce (1)
Joanna Plaisant, Country Manager RICS w Polsce

Joanna Plaisant, Country Manager RICS w Polsce: „Jednolita norma klasyfikacji kosztów w całym cyklu życia projektu umożliwi profesjonalistom branży budownictwa i nieruchomości dokonywanie porównań typu „like-for-like” na różnych rynkach, regionach, stanach i wewnątrz organizacji, prowadząc w efekcie do bardziej skutecznych prognoz kosztów i zarządzania budżetem.

Stworzenie jednej spójnej klasyfikacji kosztów odnowy, eksploatacji i utrzymania budynków pozwoli także na lepsze połączenie facility management z podejmowaniem decyzji na wczesnym etapie inwestycji i opracowywania kosztów budowy.

Opinie profesjonalistów branży nieruchomości na temat drugiej edycji standardów ICMS pozwolą zapewnić, że w największym stopniu spełniają one potrzeby globalnego rynku, opierając się na sukcesie pierwszej edycji”.

Czytaj również:  Źródła i metody uzyskiwania informacji gospodarczych