Uczniowie walczą z wykluczeniem niepełnosprawnych. Innowacyjne projekty coraz częściej rodzą się w szkołach

0

Innowacyjność nie jest domeną wyłącznie start-upów oraz wielkich korporacji. Coraz częściej innowacyjne projekty powstają także już w szkołach średnich. Uczniowie nie tylko konstruują urządzenia i projektują aplikacje dla zabawy. Często przyświeca im wyższy cel, którym jest znoszenie barier. W liceach powstały m.in. inteligentna kamizelka z GPS-em rozpoznająca przedmioty na drodze osób niewidomych, czytnik alfabetu Braille’a z syntezatorem mowy czy pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Za innowacyjne wynalazki w służbie ludzkości coraz częściej odpowiedzialne są najmłodsze pokolenia.

– Młodzi ludzie przestali używać nowych technologii tylko dla zabawy i dlatego że mają taką wiedzę i takie możliwości, a zaczęli sobie stawiać bardzo mądre pytania: co my możemy zrobić, aby te nowe technologie służyły innym i mogły zmienić ich świat na lepsze? Taka postawa wynika z potrzeby bycia potrzebnym innym i potrzeby zmiany świata – mówi Małgorzata Jankowska z wydawnictwa Nowa Era, kierownik programu „Projekt z klasą”.

Niepełnosprawni uczniowie na każdym kroku napotykają na bariery architektoniczne, społeczne oraz technologiczne, które wykluczają ich z funkcjonowania w gronie rówieśników. Jak się okazuje, z pomocą mogą przyjść koledzy i koleżanki z klasy. Na świecie powstaje coraz więcej uczniowskich projektów poświęconych rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych. Przy odpowiednim wsparciu ze strony nauczycieli projekty te mogą wejść do powszechnego użycia.

– Młodzi ludzie umieją i lubią przeciwdziałać wykluczeniu osób niepełnosprawnych, a także mają ku temu możliwości. Okazuje się, że można w warunkach szkolnych stworzyć rozwiązania, które będą pomagały innym, i to na większą skalę – mówi Małgorzata Jankowska.

Zespół Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju od 2009 roku pomaga swoim podopiecznym opracowywać projekty na konkursy wynalazczości, a od 2012 roku wspiera realizację projektów poświęconych ułatwianiu życia osobom niepełnosprawnym. W ciągu kilku lat uczniowie stworzyli m.in. system ułatwiający korzystanie z komputera, naszyjnik dla niewidomych informujący o przeszkodach na ich drodze czy Nietoperza – inteligentną kamizelkę rozpoznającą przedmioty na drodze osób niewidomych wyposażoną w GPS, który ułatwia dotarcie do najczęściej odwiedzanych miejsc. Uczniowie z innych rejonów Polski także nie są gorsi.

Czytaj również:  W Polsce trwają badania nad sposobem magazynowania i wykorzystania wodoru. To może stanowić przełom w generowaniu energii

– Licealiści z Białegostoku opracowali czytnik alfabetu Braille’a, chcąc wspomóc osoby uczące się dopiero tego alfabetu. Ten czytnik przekaże nam na głos to, co zostało napisane za pomocą kropek alfabetu Braille’a. Dzięki temu osoba, która jest osobą niewidzącą, będzie mogła sprawdzić, czy dobrze zinterpretowała napisany tekst. Jestem przekonana, że to jest duże ułatwienie dla osób niewidzących, gdyż niejako pomaga im w pokonywaniu własnych trudności bez pomocy osób trzecich – opowiada ekspertka.