UE dąży do wzmocnienia zarządzania gospodarczego

0

Minister finansów Jacek Rostowski uczestniczył 15.03.br. w posiedzeniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), podczas którego uzgodniono tzw. podejście ogólne w odniesieniu do zmian wzmacniających zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, w szczególności w strefie euro.

Planowane zmiany legislacyjne mają zacieśnić dyscyplinę budżetową w państwach członkowskich i zwiększyć nadzór nad polityką gospodarczą państw członkowskich. Propozycje reformy unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu przewidują wzmocnienie nadzoru nad polityką fiskalną, wprowadzenie przepisów dotyczących narodowych ram fiskalnych oraz zastosowanie środków egzekucyjnych w tych państwach członkowskich, które nie spełniają wymogów Paktu. Pozostałe propozycje dotyczą równowagi makroekonomicznej w UE.

Uzgodnienia podjęte przez ministrów finansów krajów Unii dają mandat prezydencji węgierskiej do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim i osiągnięcia porozumienia politycznego w czerwcu br.

Przedstawiciele Polski i Węgier poinformowali ECOFIN o działaniach zmierzających do redukcji nadmiernego deficytu budżetowego. Rada uznała, że na tym etapie nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu. Komisja Europejska będzie jednak nadal monitorować sytuację w obu krajach i dokona kolejnej oceny podejmowanych działań w oparciu o dane z aktualizacji Programów Konwergencji, które kraje są zobowiązane przekazać do końca kwietnia 2011 r.

Czytaj również:  Złoty w stosunku do euro najniżej od ponad roku