Unibep podpisał umowę na budowę drogi za 8,8 mln zł

skanska budowa drogi

Budowlano-deweloperska spółka Unibep poinformowała o podpisaniu umowy na budowę drogi wojewódzkiej na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród.

Zarząd Unibepu poinformował, że we wtorek 23 września 2014 podpisał umowę na roboty budowlane związane z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród.

Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zamówienie obejmuje między innymi przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka na odcinku przejścia przez m. Michałowo (ul. Białostocka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy wynosi 8 774 553,01 zł netto. Budowa ma zostać ukończona w III kwartale 2015 r.