Unidevelopment sprzedał 107 mieszkań w I kwartale 2023 r.

Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA
Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA

Unidevelopment SA z grupy Unibep sprzedała 107 mieszkań w I kwartale 2023 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. W podsumowanym okresie spółka rozpoznała w wyniku 144 mieszkania wydane klientom. W kolejnych kwartałach planuje wzmacniać swoją pozycję na rynkach w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i w Radomiu.

– W I kwartale tego roku zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania mieszkaniami w porównaniu do ostatniego kwartału 2022 roku. Szczególnie wyraźne ożywienie w naszych biurach sprzedaży odnotowaliśmy w marcu. W kolejnych kwartałach planujemy rozpocząć budowę nowych inwestycji i dalszych etapów obecnie realizowanych projektów, by wykorzystać widoczny potencjał rynku – komentuje Zbigniew Gościcki, prezes Zarządu Unidevelopment SA.

W I kwartale 2023 r. grupa Unidevelopment prowadziła sprzedaż w sześciu projektach, co przełożyło się na portfel 352 mieszkań dostępnych w ofercie na koniec tego okresu.

Najwięcej nabywców znalazły lokale w poznańskiej inwestycji Fama Jeżyce (55 mieszkań), gdzie obecnie grupa realizuje 3. etap projektu. Powstaje w nim łącznie 369 mieszkań, z czego ponad połowa dostępna jest jeszcze w ofercie. Rozpoczęcie w kolejnych kwartałach budowy inwestycji w Warszawie, Gdańsku i w Radomiu pozwoli dostosować liczbę projektów do bieżącej sytuacji w branży deweloperskiej.

– Nasze plany odpowiadają rynkowym potrzebom. Siłą oferty Unidevelopment pozostaje jakość, dobre lokalizacje projektów oraz dopasowanie inwestycji do preferencji klientów. Atutem jest również współpraca w obrębię generalnego wykonawstwa z UNIBEP SA. Potencjał i stabilność naszej spółki doceniane są przez inwestorów. Potwierdzeniem tego jest m.in. sukces emisji obligacji przeprowadzonej w kwietniu tego roku – mówi Zbigniew Gościcki, prezes Zarządu Unidevelopment SA

Unidevelopment uruchomił program emisji obligacji o łącznej wartości 35 mln zł. Na początku kwietnia pozyskał z publicznej emisji trzyletnich obligacji serii A 23,5 mln zł. Spółka planuje emisję kolejnej serii obligacji w II. kwartale tego roku.