Unidevelopment: przekazania i sprzedaż lokali w 3 kw. 2022 r.

Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA
Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA

Wstępne wyniki liczby przekazanych mieszkań w III kw. br. – pochodna działań zrealizowanych przede wszystkim w 2021 roku – są zgodne z naszymi założeniami. Pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej widzimy zainteresowanie naszą ofertą mieszkań, podsumowuje Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA. Spółka jest dobrze przygotowana na bieżącą sytuację w branży, a posiadany portfel gruntów gwarantuje zrównoważony rozwój Unidevelopment w następnych latach i stwarza przestrzeń do realizacji kolejnych projektów, dodaje Prezes Gościcki.

Przekazania w III kw. zgodnie z harmonogramem

Grupa Unidevelopment rozpoznała w wyniku za III kw. 2022 r. 116 lokali, z czego 107 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.

Narastająco w I-III kw. 2022 r. rozpoznano w wyniku 452 lokale, z czego 284 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. W br. w planach są przekazania m.in. lokale w inwestycjach Osiedle Latte w Warszawie oraz Idea Leo w Radomiu, co będzie stanowić ok. 160 lokali. Przekazania w IV kwartale br. będą miały istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe w 2022 r.

Sprzedaż deweloperska pod wpływem czynników rynkowych

Sprzedaż Unidevelopment w III kw. 2022 r. wyniosła 110 lokali, z czego 78 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. Narastająco w 2022 r. sprzedanych zostało 318 lokali, tj. 59,6% spadku rdr, z czego 171 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. Poziom sprzedaży to pochodna obecnej sytuacji na rynku oraz harmonogramu realizowanych inwestycji. Biorąc pod uwagę etapy realizacji projektów, w tym inwestycję z segmentu PRS, zarząd zakłada wzrost sprzedaży lokali w IV kw. br., co znacząco wpłynie na liczbę sprzedanych lokali w 2022 r.

Dzięki synergii w Grupie UNIBEP, w omawianym okresie wszystkie rozpoczęte projekty były realizowane zgodnie z planem, przy utrzymaniu zakładanej rentowności, pomimo istotnego wzrostu cen materiałów budowlanych.

Portfel projektów w toku

Spółka obserwuje zainteresowanie ofertą swoich mieszkań, pomimo barier finansowych związanych z inflacją i rosnącym kosztem kredytu dla klienta. Wielu klientów – choć są zdecydowani na zakup mieszkania – wstrzymuje się teraz z decyzjami, w oczekiwaniu na zmiany na rynku. W kolejnych kwartałach można spodziewać się odroczonego popytu. Taki efekt jest tym bardziej prawdopodobny, że spodziewamy się mniejszej dostępności mieszkań, ponieważ wielu deweloperów ogranicza nowe inwestycje.

W II półroczu br. spółka prowadziła sprzedaż w 9 projektach w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i w Gdańsku, co przełożyło się na portfel 634 mieszkań dostępnych w ofercie na dzień sporządzenia raportu.

Na koniec III kw. 2022 r., w ramach realizowanych inwestycji, Grupa miała zawarte 46 umów rezerwacyjnych.

Wielkość i struktura bieżącej oferty dostosowana do koniunktury w branży

W ocenie Zarządu obecna oferta sprzedażowa jest dostosowana do bieżącej sytuacji w branży i potencjalnego dalszego osłabienia koniunktury na rynku.

W banku ziemi Unidevelopment ma obecnie ponad 5000 lokali. Bieżący portfel gruntów gwarantuje zrównoważony rozwój spółki w kolejnych latach i stwarza przestrzeń do realizacji kolejnych projektów. Zarząd nie wyklucza stabilizacji cen na rynku w kolejnych okresach. Wraz z urealnieniem wartości transakcyjnych gruntów spółka bierze pod uwagę możliwość dalszych działań mających na celu zabezpieczanie nowych lokalizacji pod inwestycje. Bieżąca sytuacja gotówkowa i dostęp do finansowania umożliwiają takie działania.